Od ponedjeljka 17.06. u F BiH trajni izvodi iz matičnih knjiga

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova želi obavijestiti javnost da će od ponedjeljka 17. 6. 2013. godine građanima Federacije Bosne i Hercegovine u svim općinama i gradu Mostaru  biti dostupni izvodi iz matičnih knjiga rođenih, vjenčanih i umrlih, kao i uvjerenja o državljanstvu bez roka važenja.

U periodu od 10. do 14. 6. 2013. godine, svim općinama u Federaciji Bosne i Hercegovine i gradu Mostaru će biti isporučene, s njihove strane trebovane količine obrazaca, nakon čega je u nadležnosti općina i grada da izvode iz matičnih knjiga i uvjerenja o državljanstvu građanima izdaju isključivo na tim obrascima. Od 17. 6. 2013. godine izvodi iz matičnih knjiga ili uvjerenja izdata na bilo kojem drugačijem obrascu neće moći biti prihvaćeni u pravnom prometu Federacije BiH.

Na svim obrascima je eksplicitno navedeno da isti nemaju rok važenja, ali i konstatacija da odgovornost za upotrebu izvoda snosi lice koje taj izvod stavlja u pravni promet.

Obaveza da Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova obezbijedi izradu i distribuciju obrazaca je proistekla iz zahtjeva općina, iskazanog tokom procesa usvajanja zakona, s ciljem da se osigura njihova istovjetnost za područje čitave Federacije BiH, kako u pogledu izgleda i sadržaja tako i tehničke zašite od falsifikovanja i drugih vrsta zloupotreba.

U saradnji sa JP NIO „Službeni list BiH“, provedena je i koncem 2012. godine uspješno okončana procedura javne nabavke ukupno 2.880  matičnih knjiga i 2.040.000 obrazaca izvoda iz matičnih knjiga i uvjerenja, za potrebe općina i grada u 2013. godini. Posao je dobila kompanija „Grafotisak“ iz Gruda, koja je odgovorila svim zahtjevima, čime je dobijen proizvod koji zadovoljava najviše evropske standarde u ovoj oblasti.

Izvodi iz matičnih knjiga i uvjerenja o državljanstvu su, shodno odredbama Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, građanima dostupni na tri ravnopravna jezika i dva ravnopravna pisma u Federaciji Bosne i Hercegovine, i apsolutna je obaveza općina i grada da poštuju zahtjeve građana u kontekstu izbora jezika odnosno pisma na kojem žele da im izvod ili uvjerenje bude izdato.

Obrasci na kojima će se izdavati izvodi iz matičnih knjiga i uvjerenja o državljanstvu su višestruko zaštićeni od mogućnosti bilo kakvih neovlaštenih intervencija u sadržaj istih, kako hemijskim i drugim specifičnostima samog papira i pozicioniranim hologramom, tako i posebnom tehnikom štampe samih obrazaca.

Nakon što je jedanaest mjeseci prije zakonom određenog roka za implementaciju Zakona o matičnim knjigama realizovan zadatak izrade i stavljanja u pravni promet novih izvoda iz matičnih knjiga i uvjerenja o državljanstvu bez roka važenja, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova nastavlja aktivnosti na uspostavljanju matičnog registra, elektronske baze podataka u kojoj će se nalaziti podaci iz svih matičnih knjiga koje se vode u Federaciji Bosne i Hercegovine, čijim uspostavljanjem će se građanima Federacije BiH omogućiti da svoje izvode mogu podići u bilo kojem općinskom matičnom uredu, bez obzira na mjesto boravka. Uspostava matičnog registra treba biti završena do maja 2014. godine.

www.magazinplus.eu – Federalni MUP

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close