Predsjedavajući Predstavničkog doma razgovarao sa šeficom Ureda Vijeća Evrope u BiH

„U svakodnevnom sam kontaktu sa svim poslaničkim klubovima i strankama zastupljenim u Predstavničkom domu. Smatram da novonastala situacija od nas traži stalno zasjedanje Predstavničkog doma i Doma naroda ali i drugih državnih organa. Samo na taj način mogu se u razumnom roku riješiti i pitanje jedinstvenog matičnog broja i ustavne reforme koje nalaže presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci protiv BiH. Da bi se to desilo, potrebno je da se svi predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti što prije vrate na svoja radna mjesta u državnim institucijama, u glavnom gradu Bosne i Hercegovine Sarajevu, i najozbiljnije pokrenu aktivnosti s ciljem deblokade reformskih procesa u zemlji.“

Ovo je, između ostalog, istakao predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dr. Denis Bećirović prilikom današnjem dužeg razgovora sa šeficom Ureda Vijeća Evrope u BiH Mary Ann Hennessey-Gopal koja se interesirala za konkretne poteze koji se čine kako bi se svi poslanici i delegati vratili u parlamentarne klupe i nastavili započete aktivnosti na ustavnim i drugim reformama.

Po njenim riječima, usklađivanje Ustava BiH sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, jedna je od najvažnijih obaveza Bosne i Hercegovine na putu ka Evropskoj uniji, a Vijeće Evrope je zabrinuto što do sada nije došlo do konkretnijih rezultata po pitanju rješavanja presude Sejdić/Finci i jasno stavlja do znanja da ustavna reforma predstavlja neizbježnu međunarodno-pravnu obavezu koja treba biti okončana u skladu s međunarodnim standardima.

Dr. Bećirović je danas posebno naglasio da svi zvaničnici u Bosni i Hercegovini, članovi Predsjedništva BiH, Vijeća ministara BiH i Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine moraju biti svjesni da Hrvatska prvog jula ulazi u Evropsku uniju i da na donošenje čekaju važne odluke među kojima i Sporazum o graničnim prelazima kako bi se omogućio normalan promet ljudi i roba između Bosne i Hercegovine i Evropske unije. U slučaju nerada državnih organa, dodao je, za par sedmica pred institucijama broj nezadovoljnika spremnih za proteste mogao bi se značajno povećati.

Povodom novonastale situacije i svakodnevnih protesta građana koji se odvijaju ispred institucija Bosne i Hercegovine, predsjedavajući Bećirović ponovio je svoj stav da svi u Bosni i Hercegovini moraju djelovati i ponašati se u skladu sa Ustavom i zakonima naše države, poštivati pravo građana na mirno, demokratsko okupljanje i slobodno izražavanje mišljenja. Istovremeno s tim pravom, niko ne bi smio blokirati, opstruirati i dovoditi u pitanje nesmetano funkcioniranje zakonodavnih, izvršnih i sudskih organa Bosne i Hercegovine.

www.magazinplus.eu – Parlament BiH

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close