Trhulj i uprava Aluminija Mostar postigla dogovor o rješavanju problema

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije održao sastanak sa predstavnicima i upravom Aluminija d.d. Mostar. Postignut dogovor o rješavanju problema.
Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Erdal Trhulj održao je danas sastanak sa predstavnicima Sindikata i direktorom Aluminija d.d. Mostar, Ivom Bradvicom, a sastanku je nazočio i predsjednik FBiH Živko Budimir. Na sastanku je bilo riječi o aktualnoj situaciji u ovoj kompaniji, te o najavljenom gašenju proizvodnih pogona ovoga poduzeća.

Zaključci sastanka su:

– prihvaćen je predloženi Ankes 8 o rješavanju otvorenih pitanja između Vlade FBiH i Aluminija d.d. Mostar. Navedeni Aneks će biti dopunjen zahtjevom Udruge obespravljenih radnika Aluminija da se član 25. originalnog Sporazuma ne briše;
– usuglašeni tekst Aneksa biti će poslan svim učesnicima razgovora, najdalje do sutra;
– narednoga ponedjeljka, 17.06.2013.godine, predstavnici Sindikata i Udruge obespravljenih radnika na čelu sa direktorom Aluminija d.d. Mostar Ivom Bradvicom, održat će sastanak sa premijerom FBiH Nerminom Nikšićem, kada će prethodno navedeni Ankes biti parafiran i poslan u proceduru.

Ovim Aneksom konačno se rješava pitanje vlasnika kapitala u Aluminiju d.d. Mostar. Njegovim potpisivanjem stiču se uvjeti da Vlada FBiH donese odluke o početnom bilansu i vlasničkoj strukturi, što će zajedno sa registrom malih dioničara biti osnova za upis svih dioničara u registar vrijednosnih papira FBiH.

Aneksom 8 Vlada FBiH potvrdila je svoju opredijeljenost za subvencioniranje industrije aluminija iz vlastitih sredstava u svrhu održivosti proizvodnje kada cijene električne energije i aluminija na svjetskom tržištu budu takve da mogu ugroziti proizvodnju i održivost radnih mjesta.

www.magazinplus.eu – Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close