FOTO: Završena prva faza radova na hortikulturnom uređenju izvorišta “Vrutak”

U cilju zaštite izvorišta, a prema planu za 2013.godinu, Jkp “Visočica je izvršila prvu fazu hortikulturnog uređenja izvorišta “Vrutak” (uređenje oko bunara BV-1, BV-2, BV-3 ).

Ovaj dio izvorišta spada u dio najstrožijeg režima zaštite, u krugu od 20 m od bunara, tako da je ovom riješenju posvećena posebna pažnja, korišteno je većinom nisko grmlje koje nema dubok korijen, te sezonsko cvijeće koje doprinosi estetskom izgledu kompletne površine.

U drugoj fazi planirana je izgradnja drenažnog kanala sa pješačkom stazom. Osnovni zadatak izrade projekta za drenažni kanal je zaštita podzemnih voda izvorišta “Vrutak”. Naime, izvorište za vodosnabdjevanje grada Visoko nalazi se uz regionalnu saobraćajnicu Visoko – Kiseljak, tako da će drenažni kanal biti osnova zaštite izvorišta od  oborinskih voda sa ove kolovozne konstrukcije regionalnog puta.

Na sljedećim slikama prikazani su radovi na hortikultulturnom uređenju po fazama izvođenja:

www.magazinplus.eu – JKP Visočica

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close