Od 1. jula umjesto CEFTA-e Privremeni trgovinski sporazum

Vijeće ministara BiH usvojio je informaciju Direkcije za evropske integracije o toku pregovora radi zaključivanja Protokola uz Privremeni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice /EZ/ i BiH, da bi se uzelo u obzir pristupanje Hrvatske EU.
Konstatovano je da je stupanjem na snagu Ugovora o pristupanju Hrvatske EU uniji, 1. jula, prestaje primjena Cefta sporazuma prema Hrvatskoj i prema pravnim i fizičkim licima iz ove zemlje u pogledu prava koja proističu iz tog sporazuma, saopšteno je iz Vijećea ministara BiH.
Istovremeno, stupanjem na snagu Ugovora o pristupanju Hrvatske EU nastaje i obaveza primjene Privremenog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između EZ i BiH, prema Hrvatskoj i prema fizičkim i pravnim licima iz ove zemlje.
Vijeće ministara BiH zadužio je Direkciju za evropske integracije da Predsjedništvu BiH hitno uputi prijedlog da, usvoji odluku o proširivanju primjene Privremenog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima na Hrvatsku, počevši od 1. jula, koja će važiti do dana početka primjene Protokola uz Privremeni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima između EZ i BiH.
Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH zaduženo je da, po donošenju odluke Predsjedništva BiH, Upravi za indirektno oporezivanje /UIO/ BiH dostavi hitno obavještenje da se od 1. jula Privremeni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima između EZ i BiH primjenjuje i na uvoz robe porijeklom iz Hrvatske.
UIO BiH zadužena je da u okviru svojih nadležnosti preduzme sve nužne mjere za blagovremenu i nesmetanu primjenu odluke Predsjedništva BiH.
Institucije BiH, nadležne za transport, finansije, konkurenciju i intelektualno vlasništvo, zadužene su da u skladu sa svojim nadležnostima, preduzmu sve nužne mjere za blagovremenu i nesmetanu primjenu odluke Predsjedništva BiH i prate provođenje i primjenu odredaba Privremenog sporazuma na teritoriji EU, i da o eventualno uočenom kršenju obaveza iz ovog sporazuma u odnosu na BiH i pravna i fizička lica iz BiH, nakon 1. jula bez odlaganja obavijeste Vijeće ministara BiH.
Vijeće ministara BiH je, na prijedlog Agencije za bezbjednost hrane BiH, donio tri pravilnika u skladu sa Zakonom o hrani, s ciljem zaštite zdravlja građana BiH i zaštite domaćih proizvođača.
Riječ je o Pravilniku o pružanju informacija potrošačima o hrani, Pravilniku o metodama analize maslinovog ulja i Pravilniku o načinu izdavanja naučnih mišljenja i pružanja naučno-tehničke pomoći.

indikator

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close