Objekat “Matrez” u Visokom dodidjeljen kao skladište robnih rezervi

Vlada Federacije BiH donijela je danas Odluku odavanju na korištenje objekta “Matrez” Visoko Federalnoj direkciji robnih rezervi. Riječ je o objektu površine 24.012 m2.Odluka je donesena iz razloga što je Federalna direkcija robnih rezervi suočena sa nedostatkom vlastitog skladišnog prostora, a objekt “Matrez” Visoko, koji je 1993. godine bio u vlasništvu Saveznih (Republičkih) robnih rezervi, zadovoljava uvjete za skladištenje robnih rezervi.

Vijeće ministara BiH, odnosno Komisija za državnu imovinu, je prije dvije godine donijelo odluku o izuzimanju od privremene zabrane raspolaganja državnom imovinom za skladište “Matrez” Visoko.

Vlada FBiH je zadužila Službu za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH da zapisnički preda ovu nekretninu Federalnoj direkciji robnih rezervi i sačini ugovor kojim će se urediti pitanje načina korištenja ove nekretnine, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

 

(FENA)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close