Objavljeni javni pozivi koji će osigurati preko 10.000 radnih mjesta

Federalni zavod za zapošljavanje je danas na svojoj web stranici objavio javne pozive za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja i sufinansiranja sticanja prvog radnog iskustva(Prvo radno iskustvo, Prilika za sve, Sezonsko zapošljavanje, vaučer za posao), Programu pripreme za rad kroz obuku, stručno osposobljavanje i usavršavanje te Programu zapošljavanja Roma u 2014. godini.

Ovim programima, koje je nadavno najavio Kenan Rešo, direktor Zavoda, trebalo bi da se osigura oko 10.000 radnih mjesta u Federaciji BiH.

Za realizaciju Programa sufinasiranja zapošljavanja i sticanja prvog radnog iskustva predviđena su sredstva od 18.086.160 KM.

Kroz ovaj program Zavod poslodavcu mjesečno refundira uplaćene obračunate obavezne doprinose za sufinansiranu osobu (troškove doprinosa iz i na plaću sa uračunatim porezom na dohodak), s tim da je maksimalni osnovni iznos refundacije 499 KM, odnosno iznos doprinosa na prosječnu neto plaću u Federaciji BiH za 2012. godinu, prema objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku.

Za zaposlenike kojima se isplaćuje najniža plaća (u rudnicima uglja, tekstilnoj, kožnoj i  industriji obuće te niskoakumulacijskim djelatnostima tradicionalnih esnafskih zanata) iznos sufinansiranja se utvrđuje u visini obaveznih doprinosa na najnižu neto plaću kao u drugim djelatnostima. Razliku između sufunansiranog iznosa i iznosa obaveznih doprinosa u navedenim djelatnostima poslodavac će koristiti za sufinansiranje neto plaće.

Osim sufinansiranja doprinosa, Zavod sufinansira i naknadu troškova zaposlenika (prevoz, ishrana) u iznosu od 50,00 KM po sufinansiranoj osobi.

Isti poticaj predviđeni su za program “Sufinansiranje zapošljavanja – Prilika za sve”, koji je namijenjen za teško zapošljive kategorije nezaposlenih osoba. Sufinansiranje zapošljavanja – Prilika za sve, mjera je koja podrazumijeva zapošljavanje nezaposlenih osoba bez obzira na radno iskustvo, dob i stepen obrazovanja uz zasnivanje radnog odnosa na period od šest mjeseci.

Sufinansiranje sezonskog zapošljavanja je nova mjera na tržištu rada i podrazumijeva zapošljavanje 1.000 nezaposlenih osoba, prvenstveno bez kvalifikacije, koje su najbrojnije na evidenciji nezaposlenih (NK i NSS), bez obzira na radno iskustvo i dob uz zasnivanje radnog odnosa na period do tri mjeseca.

Sufinansiranje zapošljavanja teško zapošljivih osoba – Vaučer za posao je također nešto novo na tržištu rada u FBiH i podrazumijeva zapošljavanje 600 nezaposlenih osoba dobi  više od 40 godina, bez obzira na radno iskustvo i stepen obrazovanja, prijavljenih na evidenciju najmanje 24 mjeseca, uz zasnivanje radnog odnosa na period od šest mjeseci.

“Cilj je da se uz pomoć vaučera, koji preuzima u kantonalnoj službi za zapošljavanje, nezaposlena osoba motivira da samostalno traži zaposlenje kod poslodavaca, radi prekida dugotrajne nezaposlenosti i integracije na tržištu rada”, kazao je prethodno direktor Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Otvorene su i prijave za Program pripreme za rad kroz obuku, stručno osposobljavanje i usavršavanje ima za cilj se omogući priprema za rad kroz obuku, stručno osposobljavanje i usavršavanje, u konkretnom poslovnom okruženju.

Programom se određuje sufinansiranje troškova pripreme za rad kroz obuku, stručno osposobljavanje i usavršavanje u maksimalnom iznosu od 1.730 KM po osobi (od čega se 500 KM odnosi na sufinansiranje zapošljavanja), kod ovlaštene javne ustanove ili drugog ovlaštenog pravnog subjekta ili poznatog poslodavca, a koja može trajati najviše do tri mjeseca.

Korisnik sredstava ima obavezu da po okončanju obuke zasnuje radni odnos u trajanju od najmanje šest mjeseci sa najmanje 70% osoba koje su okončale obuku.

“Ovaj program je fokusiran na nezaposlene osobe koje nemaju potrebna znanja i vještine, posebno kada su u pitanju nove, metode i tehnologije rada u sektoru privrede (metaloprerada, drvoprerada, tekstil, turizam i ugostiteljstvo, prerađivačka industrija u najširem smislu), ali i u medicinskom sektoru, građevinarstvu, prehrambenom sektoru i slično”, istaknuli su prethodno iz Zavoda za zapošljavanje.

Program zapošljavanja Roma u 2014. godini kreiran je  radi poticanja poslodavaca da zapošljavaju Rome i radi stvaranja povoljnijih uvjeta za samozapošljavanje nezaposlenih Roma, ravnopravno muškaraca i žena, u skladu s podnesenim zahtjevima, te poboljšanja materijalnog položaja romske populacije.

Raspoloživa finansijska sredstva u iznosu od 622.300 KM predviđena su za podršku zapošljavanja i samozapošljavanja Roma u Federaciji BiH u 2014. godini.

Ova sredstva će se usmjeriti za sufinansiranje poslodavaca radi zapošljavanja Roma sa evidencije nezaposlenih u iznosu od: 6.000 KM po jednoj osobi, u trajanju od 12 mjeseci; 10.000 KM po jednoj osobi, u trajanju od 24 mjeseca; sufinansiranje samozapošljavanja Roma u iznosu od 8.000 KM po jednoj osobi za registraciju i obavljanje: samostalne djelatnosti (stari zanati, domaća radinost, proizvodno i uslužno zanatstvo); poljoprivrede (plastenička proizvodnja, pčelarstvo ili druga grana poljoprivrede); sakupljanja sekundarnih sirovina. u trajanju od 12 mjeseci.

ekapija.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close