NS BiH: Projekat izgradnje mini terena nije upitan

Povodom informacija objavljenih juče i danas u pojedinim sredstvima informisanja o posjeti Muhameda Taa UEFA Hat Trick projekt menadžera, želimo informisati javnost da ta posjeta nije iznenadila nikoga u NS/FS BiH, te da sredstva namijenjena za realizaciju dva projekta, Izgradnje mini-terena u školama ili ustanovama za djecu sa posebnim potrebama, te Poboljšanja infrastrukture na stadionima klubova BH Telecom Premijer lige nisu dovedena u pitanje.

NS/FS BiH iznosi sljedeće činjenice:

1. Uobičajeno je da dva puta godišnje UEFA Hat Trick menadžer dolazi u posjete nacionalnim asocijacijama pa tako i našoj, u cilju praćenja realizacije postojećih projekata i pripreme aplikacija za nove projekte. Shodno tome ova posjeta gosp. Muhameda Taa je bila i redovna i najavljena;

2. Kad je riječ o projektima koji su u toku: “Projekat izgradnje mini terena u školama ili ustanovama za djecu sa posebnim potrebama, te Projekat poboljšanja infrastrukture na stadionima klubova BH Telecom Premijer lige“, želimo ukazati na činjenicu da je prvi projekat odobren od strane UEFA Hat Trick borda, te da je potrebno da NS/FS BiH dostavi informacije o lokacijama i ugovore sa izvođačima radova. U realizaciji ove obaveze Saveza prema UEFA se kasni zbog toga što ustanove koje su imale pravo da se prijave nisu na vrijeme dostavile aplikacije te je IO NS/FS BiH donio Odluku da se produži rok za apliciranje. Prijedlog Komisije za infrastrukturu na dvije sjednice Izvršnog odbora nije dobio potreban broj glasova, te su se nakon toga pojedini članovi ove Komisije povukli iz članstva i učešća u njenom radu.

3. Na sjednici IO NS/FS BiH održanoj 27. 12. 2013. zadužen je Nihad Hodžić, koordinator za infrastrukturu, stadione i bezbjednost da odredi nove i sa stručnog aspekta šire kriterije za izbor lokacija na kojima bi se gradili ovi mini-tereni. To je ujedno i bila tema današnjih razgovora gosp. Taa i gosp. Hodžića, kao i utvrđivanje nove dinamike realizacije ovog projekta.

4. Kad je riječ o „Projektu poboljšanja infrastrukture na stadionima klubova BH Telecom Premijer lige napominjemo da je ovo složenen projekt, te da su se prijavila 23 aplikanta (kluba) sa različitim odobrenim finansijskim sredstvima i sa različitim zahrjevima za poboljšanje infrastrukture. U ovoj fazi su sve aplikacije pregledane, sumiraju se istovjetni infrastruktirni zahtjevi i privodi se kraju plan tehničke dokumentacije za raspisivanje tendera. Tokom svoje posjete NS/FS BiH gosp. Taa je i o tome razgovarao sa gosp. Hodžićem, kako bi se bi se sa UEFA-om usaglasili zbirna aplikacija NS/FS BiH i dinamika realizacije ovog projekta.

www.magazinplus.eu – NS BiH

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close