Kultura

Nikola Mate Roščić: “Isus Krist u Islamu”

Nikola Mate Roščić: “Isus Krist u Islamu”

Franjevac Nikola Mato Roščić u knjizi «Isus Krist u Islamu», svojevrsni je rudnik podataka i kompendij znanja koje se odnosi na stav Kur'ana i islama prema osobi i djelu Isusa Krista.

 

Islamska isusologija

 

U Kur'anu, svetoj knjizi islama, u četrnaest sura spominje se Isus ili „Isa”, kako je tu nazvan. To je začuđujuće i bez primjera u drugim nekršćanskim religijama. Uz Abrahama i Mojsija Isus je najviše spominjana osoba. Neki pitaju je li islam nekršćanska religija ili je naprotiv jedna kršćanska konfesija i judeo-kršćanski ogranak staroga kršćanstva. Kršćanska hereza, a ne samostojna religija?

Prema izučavatelju religija H.J. Schoepsu, judeokršćanstvo, koje je od Crkve bilo odbačeno i potom nestalo, živi dalje u islamu. Ovo postevanđeljsko ebonitsko judeokršćanstvo zastupalo je „adopcionističku kristologiju”: Krist je samo posvojeni sin po njegovu krštenju, on je samo od Boga odabrani čovjek, a ne Bog. Islam je od ebonitskih judeokršćana preuzeo ovu adopcionističku kristologiju koja u Isusu vidi velikoga proroka, kao što odbacuje i nauk Crkve o Trojstvu.

Prema Kur'anu Isus nije „Bog” (sura V, ajet 17), i nije od Boga začeti „Sin Božji” (IX,30), nego „Sin Marijin”, „Božji Poslanik (prorok)”- jedan u nizu od 24 proroka- „njegova Riječ” i „njegov Duh” (IV,171). Kao Božji poslanik navijestio je dolazak posljednjeg proroka ili poslanika Muhameda.

Kur'an je usvojio ebonitsku i arijevsku kristologiju (ali i različitih gnostičkih sljedba) te proglasio kao krivovjerje stav Crkve. Stoga su kršćani u Kur'anu od samoga Isusa okrivljeni radi krivovjerja i nevjere i od Isusa im je navještena kazna pakla radi tvrdnje da je on Božji sin. Treba također primijetiti da se stav i učenje Kur'ana, odnosno islama, o Isusu Kristu, kao i o Trojstvu, podudara sa židovskim stavom tako da gotovo nema razlike među njima. Ti su islamski i židovski stavovi bili prihvaćeni u europskom prosvjetiteljstvu i ateističkom razdoblju pa su stvorili podlogu za grube prigovore kršćanskim dogmama. Neoarijevci, napose iz protestantske zavičajnosti, u duhu iluminizma, racionalizma i Aufklarunga, nalaze u toj islamskoj i židovskoj isusologiji upravo ono što i oni naučavaju.

Treba ipak istaknuti da je Isusov lik u Kur'anu časno istaknut i opisan, štoviše da u nekoliko stvari islam brani Mesiha-Isu od židovskih učenja i stavova.

Isa je u odnosu na Muhameda u neku ruku ono što je prema Evanđeljima bio Ivan Krstitelj kao Isusov preteča.

 

Časno ime Isusove majke Marije – Merjem

 

U XIX. suri Kur'ana, koje je naslovljeno MERJEM, opisano je Isusovo rođenje i uloga njegove majke Marije – Merijem.

Nema dvojbe da su u ovim dijelovima Kur'ana preuzeti tekstovi iz Matejeva i Lukina Evanđelja, ali s brojnim dodacima apokrifne literature, napose iz Tomina evađelja, Jakovljeva praevanđelja, Arapskoga i Armenskoga evanđelja djetinjstva, i drugih apokrifnih spisa koji su u ono vrijeme kružili Egiptom, Arabijom i Sirijom, a koji na legendarni način govore o Isusovu rođenju i djetinjstvu.

Kur'an brani Marijino djevičanstvo protiv židovskih objeda i kleveta iz drevnih protukršćanskih spisa kao što je bio Toledoth Jeshu (Marija je začela svojega sina s rimskim vojnikom Pantherom, i nije bila djevica) koje su kružile u Medini.

 

No, unatoč tome, Kur'an je prvenstveno bio zabrinut pobijanjem Isusova božanstva. Kur'an postojano zahtjeva nijekanje Sina pa tko to vjeruje i prihvaća, bit će osuđen kao krivovjerac i nevjernik. Kur'an ustraje na arapskoj kompilaciji isusologije koja nosi oznake apokrifnih spisa, gnostičkih interpretacija, ebonitskoga uvjerenja i kristoloških hereza.

Stoga se može reći da je Kur'an, odnosno islam, razorio Kristovo (Mesihovo) božanstvo i to čvrsto ugradio u cijeli sustav muslimanskoga vjerovanja. To je islamska dogma.

Kur'an (IV,156-158) izrijekom niječe povijesnu činjenicu Isusove smrti na križu (umjesto Krista na križ je bio razapet i umro netko drugi).

Ta islamska verzija o prividu i zamjeni osobe koja je na križu umrla bila je tijekom povijesti više puta i u brojnim inačicama ponavljana. Ona je prisutna i danas u brojnim knjigama i tezama antikršćanske literature koja upravo ide za tim da razori osobu i djelo Isusa Krista, napose iz sljedbe teozofa i antropozofa, zastupnika reinkarnacije i sljedbe New Agea. Prividnoj i vještoj režiranoj Isusovoj smrti na križu židovski autor Hugh Schonfield posvećuje svoje djelo Pashalna urota, a Rudolfu Augsteinu, nekadašnjem izdavaču njemačkoga tjednika Der Spiegel, je razaranje Krista bila životna preokupacija tijekom više od 35 godina.

Budući da je Kur'an “nedodirljiva” sveta knjiga, to je svako povijesno-kritičko propitivanje o njegovu nastanku, utjecajima, umetanjima, kao i tekstualna analiza i egzegeza nedopuštena. Štoviše zabranjena i pretvara se u politički krimen. Slično je u nekim razdobljima bilo i s Biblijom.

Nadati se je da će dobronamjerno i znanstveno kritičko istraživanje omogućiti da se “riješi” i u novomu svijetlu sagleda “spor oko Abrahama“, da se jasnije uoči što spaja, a što razdvaja tri velike i drevne religije Knjige: židovstvo, kršćanstvo i islam, da se pouzdanom analizom sagleda i obrazloži “muslimanski Isus“, “židovski Isus“, “kršćanski Isus“. To je zahtjev i jedini put istinskoga dijaloga u ovom vremenu koje po nekim fundamentalističkim stremljenjima prijeti “sukobom civilizacija”.

magazinplus.eu – hkv.hr

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close