Nastavak radova na projektu restauracije samostanske i župne crkve u Fojnici

Suzana Damiani, prof. na Akademiji likovnih umjetnosti, odsjek za konzerviranje i restauriranje umjetnina, Zagreb

“Ovdje sam, zajedno s ekipom, radi zidnog oslika u crkvi koji je dosta oštećen i ima nekih anomalija koje su već detektirane. Ono što je važno u ovoj fazi napraviti jest pregled svih dostupnih površina da bi se utvrdila količina odnosno opseg oštećenja i vrste oštećenja koje ovdje postoje kako bi se mogao napraviti plan radova koji će slijediti. Ono što je također važno jest da se naprave probe materijala i probe određenih metoda sa svih aspekata koje bi se ovdje primijenile, da bi se odabrala najbolja metoda. Sve mora biti u skladu s etikom struke, a onda uvažiti i druge aspekte, odnosno ekonomsku mogućnost, od čega će ovisiti i vrijeme restauracije.

Ova faza radova je izrada proba i dokumentacija oštećenja zidnih oslika i traje dvadesetak dana. Treba ispitati i podlogu materijala na kojem su oslici. Cilj je dobiti jasnu sliku o opsegu oštećenja i odrediti metodu za konačnu restauraciju. Postoje pukotine koje su nastale radi fleksibilne podloge. Dakle, zidna je slika je slikana na sloj žbuke koji je nanesen na drvene daske i letvice. Zbog određenih strukturalnih promjena ili fleksibilnosti same strukture i zbog nekih mehaničkih oštećenja kao što su granata iz Drugog svjetskog rata koja je udarila u strop crkve i propucavanja puščanim zrnima, pa zbog manjih zemljotresa, došlo je do odvajanja podloge od primarnog nosača odnosno nosivih greda, pa imamo nekoliko pukotina. To je jedan problem. Drugi je što je zidna slika slikana s jako slabim vezivom ili veziva uopće nema pa se zidna slika skida dodirom, dakle osipom. Zbog toga zidnu sliku treba najprije učvrstiti da bi se na njoj bilo što moglo raditi. Najveći zapravo konzervatorski problem je zidni oslik bez veziva i struktura podloge zidne slike.

fojnica-restauracija-crkva-02Nakon dosadašnjega uvida u problematiku smatram da je moguće uraditi restauraciju zidnih slika, a koliko će problema biti i koliko će dugo trajati, na tome upravo radimo. To je cilj ovoga dijela posla, da se procjeni koliko je opsežan taj proces restauracije. Ovaj dio je nužno uraditi da bi se krenulo u konkretni dio restauracije.”

Dragan Martinović, dipl. ing. građevine, firma “DM projekt Mostar”

“Naša firma je uradila snimak postojećeg stanja ove crkve u Fojnici, a također je naša firma uradila idejni i glavni projekt sanacije krovne konstrukcije i krova nad korama (pjevalištem).

Glavni problem je što je konstrukcija koja nosi krov i strop iznad kora dosta dotrajala i ima potrebe za njezinom sanacijom i ojačanjem, a to je preduvjet da bi se mogla oslikanja na stropu iznad kora restaurirati, jer su slike urađene na žbuci, a opet žbuka na dasci i drvenoj konstrukciji, a sve skupa nosi drvena greda. Trenutno su u tijeku radovi na pregledu zatečenog stanja zidnih slika od strane konzervatora-restauratora, a ja sam kao projektant sanacije krova nad korama došao da vidimo što se od postojećih struktura može zadržati ili sanirati, jer ovaj posao traži komplementarnost više struka, odnosno u ovaj posao moraju biti uključeni stručnjaci iz više područja. Sada je na investitoru, dakle na Samostanu, da iznađe novčana sredstva, a onda se može krenuti s realizacijom projekta sanacije krova, a potom i restauraciju zidnih slika iznad kora, koji je jedan dio restauracije samostanske crkve.

fojnica-restauracija-crkva-03Nekih sanacijskih zahvata će trebati najprije uraditi na svim krovovima crkve, ali oni su konstrukcijski potpuno zdravi i ne traže zahvate osim ovih zanatskih radova, kao što je to npr. saniranje rupa na bakrenom pokrovu, koje su uzrokovane puščanim zrnima nastali, prema kazivanju fratara, za vrijeme prošloga rata. Time bi se spriječilo ulaženje vode u strop crkve, što je preduvjet restauraciji zidnih slika.”

Fra Nikica Vujica, gvardijan

“Ovi poslovi zapravo su nastavak radova na projektu restauracije samostanske crkve u Fojnici. Početak ovoga projekta je iz 2010. godine kada smo na kapitulu odlučili krenuti u veliki posao restauracije. Naručili smo izradu projekta postojećeg stanja, a to je uspješno uradila firma DM projekt Mostar, odnosno ing. Dragan Martinović. Potom je uslijedila aktivnost na proglašenju samostanske crkve nacionalnim dobrom BiH. I taj dio posla smo odradili, crkva je od 2011. godine na Listi kulturno-historijskog blaga BiH. Prije dvije godine urađena je obnova kora i starih orgulja iz 1876. godine. Nakon dobivenih dozvola od strane Zavoda za zaštitu spomenika i crkvenih vlasti, firma DM projekt Mostar izradila je idejni i glavni projekt za sanaciju krovne konstrukcije i krova nad korama ili pjevalištem.

Ove godine smo kupili polovnu skelu i krenuli u izradu elaborata za restauraciju zidnih slika. Taj posao vodi prof. Suzana Damiani sa svojom ekipom. Ovoga ljeta planiramo uraditi i ostale potrebne elaborate za restauraciju drvenih oltara i ostalih predmeta te projekt rasvjete unutar crkve. Bit će najprije potrebno uraditi neke predradnje kao što je npr. rješavanje problema crvi u drvenim oltarima, pričesnoj ogradi, gredama i ostalim drvenim predmetima. Taj posao bi uskoro trebala uraditi firma Agrosan iz Zagreba (vl. Vladimir Berković). Pripreme za restauraciju slika Put križa i ostalih slika u crkvi radi mr. Sanjin Lugić iz Sarajeva.

Svi ovi projekti i elaborati trebali bi biti gotovi do lipnja slijedeće godine, kada iste planiramo aplicirati na natječaje koje raspisuju nadležne institucije vlasti u BiH i šire, a koje se odnose na očuvanje kulturno povijesne baštine. Naravno da će realizacija ovoga velikog projekta ovisiti od toga koliko novca uspijemo prikupiti. Ekonomsko stanje u BiH je teško, ali mi ovaj posao ne smijemo više odgađati. Ako mislimo sačuvati crkvu u njezinom izvornom obliku, onda je stanje prezrelo da se krene u ovaj posao. Najlakše bi bilo zbog dotrajalosti crkveni namještaj i zidne slike ukloniti i uraditi novu fasadu pa unijeti novi crkveni namještaj. Ali, usudio bih se reći, da bi to bio pravi kulturocid.

Nadam se da ćemo, uz Božju pomoć i pomoć dobročinitelja, ovaj posao privesti kraju, na opću radost. Ova je crkva zaista prelijepa i prebogata svojom poviješću i mislim da radimo pravi posao na očuvanju kulturno povijesnog blaga naše BiH. O procesu restauracije javnost ćemo na vrijeme izvještavati.

Na koncu bih želio zahvaliti našim vjernicima u Australiji koji su nam svojim novčanim prilozima pomogli da možemo raditi na ovom velikom projektu. Također, zahvaljujem majstoru Ivici Bošnjaku i njegovoj ekipi te na stručnoj i drugoj pomoći Zavodu za zaštitu spomenika u Ministarstvu kulture F BiH, posebno direktorici Lidiji Mičić te Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.”

www.magazinplus.eu – Samostan Fojnica

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close