Visoko

Nabavljeno 58 novih metalnih kontejnera za prikupljanje komunalnog otpada

Općina Visoko je putem Službe za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke provela otvoreni postupak javne nabavke i odabir napovoljnijeg ponuđača, nakon čega je uslijedila nabavka metalnih kontejnera za prikupljanje komunalnog otpada kojim će raspolagati JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko.

Isporučilac komunalne opreme je firma „T&A AUTO“ d.o.o. Visoko.

Ovim projektom obuhvaćena je nabavka 58 novih metalnih kontejnera zapremine 1,1m3, dužine 1 360 mm i širine  1 050 mm.

Izrađeni su od dekapiranog lima sa lučnim ovalnim poklopcem sa gumenim britvljenjem.

Sredstva za nabavku kontejnera su obezbijeđena iz Budžeta Općine Visoko za 2019. godinu, a iznose 34. 162 KM sa PDV-om.

Radi se o projektu koji će stvoriti bolje životne uslove, smanjiti broj divljih deponija, zaštititi okoliš, zdravlje ljudi i stvoriti nove navike kod stanovništva, posebno onog dijela stanovništva koji živi u ruralnim naseljima.

Nabavkom nove komunalne opreme nastavlja se sa proširenjem sistema odvoza komunalnog otpada koji je do sada pokrio preko 80 % teritorije  općine Visoko.Press Općine Visoko

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close