BiHPolitika

Inicijativa Senaida Begića (SDP) povodom napada na novinare …

Povodom napada na novinare FTV i Visoko.co.ba Senaid Begić (SDP) u Federalnom parlamentu podnio inicijativu za strožije kazne zatvora za počinioce takvih djela

Poslanik u novom sazivu Federalnog parlamenta i aktuelni predsjednik KO SDP ZDK Senaid Begić na prvoj sjednici održanoj 28.02.2019.godine u skladu sa članom 11. Poslovnika o radu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH uputio je poslaničko pitanje Ministarstvu unutrašnjih poslova Federacije BiH i Ministarstvu unutrašnjih poslova ZDK u kojem traži da nadlažna ministarstva u što skorijem roku dostave informaciju o aktivnostima poduzetim po pitanju krivičnih prijava napada na novinara FTV i Visoko.co.ba Adnana Jašarspahića.

Begić u svom poslaničkom pitanju navodi kako smatra da je nadležni organ već trebao poduzeti sve zakonske mjere u rasvjetljavanju pomenutog slučaja.

Također poslanik Begić u svom pitanju moli nadlažna ministarstva da odgovore šta namjeravaju poduzeti kao korake koji bi išli u cilju zaštite novinara u obavljanju njihovog posla kao i lične zaštite novinara.

U prilogu ovog poslaničkog pitanja je dostavljene i informacija/prijave MUP-u ZDK i reakcija Predstavnika Misije OSCE-a u BiH.

U dopuni inicijative Senaid Begić predlaže dopunu Krivičnog Zakona FBiH koji bi tretirao zaštitu novinara u obavljanju svojih djelatnosti i član zakona koji bi napad na novinara tretirao kao napad na službenu osobu.

Član zakona bi tako trebao da glasi:

(1) “Ko silom ili prijetnjom da će izravno upotrijebiti silu spriječi novinara u vršenju službene radnje koju je poduzeo u okviru ovlasti ili ga na isti način prisili na obavljanje službene radnje, kaznit će se kaznom zatvora u trajanju od tri mjeseca do tri godine.

(2) Ako je krivičnim djelom iz stava 1. ovog člana novinar zlostavljan, tjelesno ozlijeđen ili je krivično djelo iz stava 1. ovog člana učinjeno prijetnjom upotrebe ili upotrebom oružja, kaznit će se kaznom zatvora u trajanju od 6 mjeseci do 5 godina zatvora.

visoko.co.ba

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close