Visoko

MZ Moštre: (Ne)legalno dječije igralište

OPĆINA  VISOKO

OPĆINSKO VIJEĆE VISOKO

 

Na 34. sjednici Općinskog vijeća održanoj 26.12.2015. godine  vijećnik  Husnija Merdić  postavio je pitanja  u vezi legalizacije  bespravno izgrađenog sportskog objekta u  naselju Donje Moštre,  zašto se na zahtjev MZ Moštre zemljište na kojem je izgrađen sportski objekat  nije dalo na korištenje i upravljanje i  ko je i zašto dozvolio da se sportski objekat završi bez potrebne dokumentacije.

U skladu sa članom 161. Poslovnika Općinskog vijeća, Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina  d o s t a v lj a:

 

 

ODGOVORE NA VIJEĆNIČKA PITANJA

1. Na zahtjev MZ Moštre ova Služba je izdala Rješenje o urbanističkoj saglasnosti, broj 03/1-23-4-295/04 od 15.10.2005. godine za izgradnju dječijeg igrališta na parceli označenoj k.č. 872/1 KO Moštre. MZ Moštre nije u zakonskom roku od godinu dana od dana dostavljanja navedenog Rješenja podnijela zahtjev za izdavanje građevinske dozvole, a ovoj Službi nije poznato ko je i zašto dozvolio da se gradi sportski objekat bez predhodno izdatog odobrenja.

2. Zahtjevu MZ Moštre za dodjelu zemljišta na korištenje i upravljanje ne može se udovoljiti, jer pozitivni zakonski propisi ne poznaju institut stvarnog prava korištenja i upravljanja zemljištem, a investitor može biti samo vlasnik građevinske parcele  (raniji propisi su regulisali ovo pravo kao i mogućnost građenja na tuđem zemljištu uz saglasnost vlasnika).

3. U odgovoru koji je ova Služba dostavila MZ Moštre, broj 03-23-12365/15 od 16.12.2015. godine navedeno  je  na koji način i pod kojim uslovima se može pokrenuti postupak izdavanja građevinske dozvole za bespravno izgrađene objekte.

Obzirom da postupak izdavanja odobrenja za bespravno izgrađeni objekat nije pokrenut to i ne možemo dati odgovor na pitanje kako i kada će biti završen postupak izdavanja građevinske dozvole za  bespravno izgrađeni sportski objekat.

 

Posebno napominjemo  da se zahtjev MZ Moštre  iz 2004. godine  odnosio  na izgradnju dječijeg igrališta. Obzirom da je bespravno izgrađeni objekat  u naravi sportsko-rekreacioni centar posebno je pitanje da li mjesna zajednica može biti investitor  u smislu Zakona o prostornom uređenju i građenju i vlasnik takvog objekta.

 

Općinska služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i  katastar nekretnina

 

akt sačinila

Hamida Čatić

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close