Visoko

Inicijativa vijećnika Tomičić Dalibora: Besplatna registracija obrta tj. pravnih lica u nadležnosti Općine

OPĆINSKO VIJEĆE VISOKO

 

PREDMET:  Stav po inicijativi vijećnika  Tomičić Dalibora, dostavlja se

 

Na 34. Sjednici Općinskog vijeća održanoj dana  26.12.2015. godine, vijećnik Dalibor Tomičić uputio je slijedeću inicijativu:

“Pokrećem vijećničku inicijtivu da se odrede dva mjeseca u godini, u prvom i drugom polugodištu kalendarske godine,  kada će biti besplatna registracija obrta tj. pravnih lica za  čiju registraciju je nadležna Općina”.

 

Služba za finansije, privredu i lokalni ekomski razvoj dostavlja slijedeće izjašnjenje po upućenoj inicijativi:

 

Inicijativu vijećnika Dalibora Tomičića smatramo opravdanom i pozitivnom, ali mišljenja smo da to treba biti jedan mjesec u toku kalendarske godine i to mjesec maj, kada uglavnom, fizička lica registruju obrte, ugostiteljsku djelatnost kao  sezonsko zanimanje i sl.

Kada je riječ o besplatnoj registraciji za fizička lica, treba obuhvatiti obrte, srodne djelatnosti, ugostiteljsku i trgovinsku djelatnost  i oslobađanje od troškova registracije bi se odnosilo samo na administrativnu taksu ali ne na dokumentaciju koja se pribavlja kod drugih organa i ustanova (npr. ljekarsko uvjerenje, uvjerenje Općinskog suda za prekršaje i sl.)

Kada je riječ o besplatnoj registraciji za pravna lica, možemo govoriti o oslobađanju od plaćanja administrativne takse samo za pravne situacije kada pravno lice po zakonu treba pribaviti odobrenje za rad od nadležnog općinskog organa  (ugostiteljstvo i prevoz) jer se pravna lica registruju kod Općinskog suda u Zenici.

 

 

S poštovanjem,

POMOĆNIK NAČELNIKA

 Edina Ferizović

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close