Muhamed Mahatir: Muslimani su propustili renesansu

Našem današnjem utisku da su muslimani ubijani i ugnjetavani, dolazi zato što smo slabi, za razliku od muslimana u prošlosti. Možemo se osjećati šikaniranim i kritikovati one koji nas ugnjetavaju, ali ako hoćemo to zaustaviti moramo se sami promjeniti.

Piše: Muhamed Mahatir- Hospodářské noviny

Preveo: Ešref Zaimbegović

Djeca često sjede u krugu i igraju se pošte. Jedno šapne nešto svome susjedu, ovaj šalje informaciju dalje i tako ide dok informacija ne prođe cijeli krug. Kad poslednje dijete šapne informaciju prvom to je nešto potpuno drugo nego šta je bilo rečeno na početku.

Izgleda da se nešto slično dogodilo unutar islama. Prorok Muhamed nam je prenio jednu – i samo jednu – vjeru. Uprkos tome danas imamo izgleda hiljadu vjera koje, sve do jedne, tvrde da su islam.

Muslimani, razdijeljeni svojim različitim tumačenjima, ne igraju više u svijetu ulogu koju su nekada imali. Raskol među šiitima i sunnitima je tako dubok, da obadvije strane osuđuju pripadnike druge grane da su odpadnici, ćafiri. Ubjeđenje, da vjera tih drugih nije islam a da njeni sljedbenici nisu muslimani, pojačava bratoubilački rat u kome su već umrli milioni ljudi – a umiru i dalji.

I unutar šiitskog i sunnitskog pokreta egzistiraju razlike. Sunniti imaju četiri imama a šiiti dvanaest, učenje svakog od njih je drugačije. Potom su tu dalje razlike, između ostalog druzi, alaviovci i vehabije.

Ko je (pravi) musliman?

Naša ulema nas takođe vodi ka tome da je njihovo učenje bezgriješno. Islam je vjera. Mora mu se vjerovati. Logika i razum u tome ne igraju nikakvu ulogu. Ali čemu ustvari moramo vjerovati, kad svaka grana islama misli da ona druga griješi? Kuran je konac koncu samo jedna knjiga, ne dvije ili tri ili hiljadu knjiga.

Po Kuranu je musliman svaki ko ustvrdi da «nema boga osim Allaha» i da «je Muhamed njegovim poslanikom». Ako ovome ne pridamo nikakav dalji uslov, onda svi koji prihvate ove postulate moraju biti smatrani muslimanima. Međutim, pošto mi muslimani rado dopunjujemo dalje uslove, koji ne proizlaze iz Kurana, ali iz drugih izvora, jedinstvo naše vjere se nepovratno raspalo.

Izolovani od savremenosti

Ipak, najveći problem je očito postepena izolacija islamskog obrazovanja – a do velike mjere i islamskog života – od ostatka modernog svijeta. Živimo u vijeku nauke kad ljudi vide i slušaju događanja u kosmosu, kloniraju zvijeri i vide šta se događa za uglom. A izgleda da sva ova stvarnost je suprotna našoj vjeri u Kuran.

To je tako zato što oni koji tumače Kuran su obrazovani jedino u religiji, u njezinim zakonima i običajima, a nisu zbog toga sposobni razumjeti današnjim čudima tehnike. Fetve koje daju izgledaju bez smisla a ljudi naučno obrazovani ih ne mogu prihvatiti.

Jedan obrazovani učitelj religije, naprimjer, odbija vjerovati tome da je čovjek bio na Mjesecu. Drugi tvrde da je svijet stvoren prije 2000 godina. Starost svemira a njegova veličina mjerena svjetlosnim godinama – upravo to je stvarnost koju isključivo religiozno obrazovana ulema ne može shvatiti.

Ta nesposobnost je u velikoj mjeri odgovorna za izrazito neugodnu poziciju toliko muslimana. Današnjem  utisku da su muslimani ubijani i ugnjetavani dolazi zato što smo slabi, za razliku od muslimana u prošlosti.

Možemo se osjećati šikanirani i kritikovati one koji nas ugnjetavaju, ali ako hoćemo da ih zaustavimo moramo se zamisliti sami nad sobom. Za vlastito dobro se moramo promjeniti. Ne možemo tražiti od onih koji nas podcjenjuju da se promjene u našu korist.

Pad muslimanske obrazovanosti

Šta trebamo sada raditi? U prošlosti su bili muslimani jaki zato što su bili obrazovani. Muhamedovim poslanstvom bilo da se čita, ali Kuran ne govori o tome šta trebamo čitati.

Tada nije postojala «muslimanska obrazovanost», tako da je čitati značilo čitati sve što je bilo na raspolaganju. Rani muslimani su čitali djela velikih grčkih naučnika, matematičara i filozofa. Studirali su takođe djela Persijaca, Indijaca i Kineza.

Rezultat toga bilo je cvjetanje nauke i matematike. Muslimanska inteligencija je doprinosila razvoju nauke i razvijala nove discipline, naprimjer astronomiju, geografiju i nove matematičke pravce. Uveli su brojke koje su omogućile jednostavno i neograničeno računanje.

Ali oko 15. vijeka počeli su oni, koji su bili obrazovani u islamu, potiskivati naučna istraživanja. Počeli su izučavati isključivo religiju, sa argumentom, da će posmrtni život zaslužiti samo oni koji izučavaju religiju – posebno islamsku pravnu nauku.

Rezultatom je bilo intelektualno nazadovanje upravo u momentu, kad je Evropa počela preuzimati naučna i matematička znanja kao svoja.

Obrazovanje je pruzela Evropa

I tako u trenutku, kad su muslimani počeli intelektualno zaostajati, Evropljani su započeli svoju renesansu i razvijali sve modernije načine za zadovoljavanje svojih potreba, uključujući proizvodnju oružja, koje im je na koncu omogučilo da dominiraju svijetom.

Nasuprot tome muslimani su fatalno oslabili svoju sposobnost odbrane, pošto su zapostavili ili su odbijali istraživanja, navodno sekularnih, nauka i matematike a ta kratkovidost ostaje i nadalje osnovnim izvorom potlačenosti koju danas muslimani trpe.

Mnogi muslimani stalno osuđuju osnivača moderne Turske Mustafu Kemala, jer je pokušao svoju zemlju modernizovati. Ali da li bi Turska bez Ataturka bila danas muslimanska? Oštroumnost Mustafe Kemala je sačuvala islam u Turskoj a Tursku za islam.

Nesposobnost razumjeti stvarnim i osnovnim postulatima Kurana i objasniti ih donijela je muslimanima samo nesreću. Ograničavajući svoje čitanje samo na religiozne spise a zapostavljajući moderne nauke uništili smo islamsku civilizaciju i izgubili smo se u svijetu.

Kome će Allah pomoći

Ne smijemo nikad zaboraviti da Kuran govori:» Allah neće izmjetiti to što je loše u ljudima, ako se oni sami ne promjene.» Mnogi muslimani to stalno ignorišu a umjesto toga se samo mole Allahu da nas spasi i vrati nam prošlu slavu.

Kuran međutim nije talisman koji možemo objesiti oko vrata kao odbranu pred zlom.

Allah pomaže onima koji usavršavaju svoje znanje.

 

Autor je bio od 1981. do 2003. predsjednik vlade Malezije

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close