Muhamed Kadić novi predsjednik udruženaj građana invalida rada

U Maloj Sali općine Visoko, jučer je upriličena redovna Izvještajno –Izborna skupština Udruženja građana invalida rada (UGIR)  općine Visoko.

Uz prisustvo 17 od pozvanih 18 delegata prezentirani su i usvojeni Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj sa izvještajem Nadzornog odbora koji oslikavaju težnju ovog udruženja da radi u interesu populacije osoba sa invaliditetom posebno kategorije invalida rada koje u osnovi i okuplja u svome članstvu. Taskativno pobrojane aktivnosti u radu oslikavaju domaćinsko raspolaganjanje minimalnim budzetom kojim je ovo Udruženje pozitivno okončalo 2013. godinu.

Nakon usvajana izvještaja pristupilo se izbornom dijelu ove Skupštine i na prijedlog kandidacione komisije za novo rukovodstvo UGIR Visoko izabrani su:

Predsjednik Skupštine UGIR   je Sorguć Bakir

Upravni odbor u mandatu 2014-2018. godina čine:

Kadić Muhamed – predsjednik

Goralija Senad – sekretar

Smailović Naib – član UO

Markotić Dragica –član UO

Šehović Ajdin – član UO

 

Nadzorni odbor čine:

Kadrić Avdo – predsjednik

Konjo Asim – član NO

Zečević Amra – član NO

Nakon završenih izbora koji su u punom smislu te rijeći oslikavali jedinstvo i zadovoljstvo izabranim rukovodstvom uslijedilo je i usvajanje Plana rada i Finansijskog plana za 2024. godinu.

U kraćem obračanju novoizabranog predsjednika UGIR Kadić Muhameda potcrtana je ideja da će se nastaviti sa jačanjem udruženja kroz praćenje i aplikacije projekata na  javne pozive kako domaćih privrednih subjekata, općinskih, kantonalnih i inih nivoa vlasti kao i međunarodnih fondova.

Naravno nije propuštena ni prilika da se zahvali na dosadašnjem uspješnom vođenju ovog udruženja gospodinu Smailović Naibu koji i pored namjere da se odmori od ovog rada na prijedlog kandidacione komisije i dalje ostaje u predsjedništvu UGIR-a.

 

Visoko; 29.03.2014

Senad Goralija

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close