Mirza Ganić: Kapitalna ulaganja i poljoprivredni poticaji

Aktivno učešće Mirze Ganić u diskusijama je zapaženo i na 42. redovnoj sjednici Skupštine Ze-Do kantona, kao i prethodno. Dio značajnije diskusije odnosio se i na ukazivanje određenih informacija i podataka koje bi trebale potaknuti na razmišljanje i izvlačenje pouka o stanju privrede na području Ze – Do kantona.

Veliki broj firmi nije dostavio podatke o poslovnim pokazateljima. Postavlja se pitanje da li je zbog odnosa Vlade prema njima ili je nešto drugo u pitanju? Informacija ne tretira nekolicinu firmi koje su u nadležnosti Vlade FBiH, a u mnogome usložnjavaju i komplikuju situaciju u Ze-Do kantonu. Ovo se  prvenstveno odnosi na firme poput KTK Visoko, Željezara Zenica i sl.

Smatram da bi smo trebali tražiti od Vlade FBIH informaciju o stanju firmi koje su u njihovoj nadležnosti, a egzistiraju na području Ze-Do kantona,prvenstveno o planiranim poticajima, planovima saniranja i eventualnog toka privatizacije.

Druga stvar koja me je potakla da se javim jeste informacija na strani 19. ovog izvještaja koja jasno kaže  ”U cilju bržeg prevazilaženja problema i izlaska iz ekonomske krize, privredna društva iz oblasti građevinarstva i pratećih djelatnosti apeluju na ostvarenje javnih radova”.

Šta ovo znači?

Bez kapitalnih ulaganja nema značajnih javnih radova. Bez javnih radova nema cirkulacije novca, a bez cirkulacije novca nema punjenja budžeta! Jedan od zaključaka o poslovanju privrede, a u smislu pomoći ovim privrednim subjektima treba da bude:
Budžet za 2014. godinu mora imati razvojnu komponentu poput kapitalnih ulaganja, a radi otvaranja javnih radova!

Na strani 22. jasno je iskazana problematika karakteristična za sve privredne subjekte.

Izvod iz informacije, radi lakšeg razumjevanja čitaoca ovog teksta je sljedeći:

– Visoke tarifne stope poreza i doprinosa, traži se hitno smanjenje

– Visoka parafiskalna opterećenja (vodni doprinosi, doprinosi za šume, turističke zajednice i dr) traži se smanjenje i ukidanje

– Nedostaju mehanizmi zaštite domaće proizvodnje

– Nedostaju stimulativne mjere izvoza, supstitucije uvoza i novog zapošljavanja

– Visoke kamatne stope, nepovoljna kreditna sredstva

– Visoke cijene energenata i komunalnih usluga

– Komplikovane i skupe administrativne procedure za dobivanje dozvola

– Prisustvo sivog tržišta i nelojalna konkurencija

Iskreno, od Vlade Ze-Do kantona očekujem da odmah pristupi analizi detektovanih problema, a u cilju pronalaženja rješenja i iniciranja aktivnosti s većim nivoima vlasti. Od kako sam kantonalni poslanik, nisam osjetio nikakvu saradnju Vlade sa većim nivoima vlasti,  i imam osjećaj da ta sinergija uopće ne postoji!

Također na strani 22. informacije o stanju privrede Ze – Do kantona u prijedlogu perspektive razvoja naznačena je neophodnost povećanja obima i vrste poticajnih mjera između ostalog i u sferi stimulacije novog zapošljavanja. Od januara do danas nemamo ni jedan aktivan program zapošljavanja, što je ustvari alarm da se odmah pokrene ova aktivnost.

Ganić se osvrnuo malo i na tematiku  poslovnih zona, ali obzirom da nemamo ministra privrede istakao je samo par naznaka.

Ulaganje u infrastrukturu gdje će se obavljati privredna djelatnost nikad ne može biti pogrešno, jer se tako stavaraju uslovi za povećanje investicija. Mislim da se kriteriji za poticaje poslovnim zonama moraju malo liberizovati i ne uslovljavati postojanje državnog vlasništva, već da sasvim bude dovoljno prostorno i urbanističko opredjeljenje općine.

Kada sve ovo uzmemo u obzir, kao i činjenice koje su navedene u informaciji, a nismo ih pomenuli možemo kostatovati, da stanje u privredi ne valja, te da moramo hitno poduzimati one aktivnosti koje su u našoj nadležnosti kako bismo unaprijedili postojeće stanje.

Zanemarivanje bilo kojeg dijela vodi nas još više u propast, dio je diskusije Mirze Ganića.

Na ovoj 42. sjednici Skupštine Ze – Do kantona Mirza Ganić uputio je i molbu Ministarastvu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Na inicijativu poljoprivrednih proizvođača s područja općine Visoko, poslaničko pitanje Ministrarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu je glasilo:
Obzirom da do sada nije raspisan javni poziv za poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji za 2013. godinu molim informaciju kad će isti biti objavljeni, akcenat stavljam na javni poziv za dodjelu poticaja za plasteničku proizvodnju!?

Pitanje je vrlo kratko, ali mnogo važno za poljoprivredne proizvođače.

Proizvodnja u zaštičenom prostoru, tj. plastenicima, ako posmatramo ratarsku proizvodnju je  najperspektivnija proizvodnja u pogledu kvalitete i količine. Ministar je u više navrata u svojim izjavama iskazivao da će se boriti da se sredstva za ovu namjenu povećavaju. Sada smo u situaciji da nema povećanja,  već je potrebna realizacija. Molim ministra da planirana i odobrena sredstva iz budžeta što prije realizuje, stoji u obrazloženju.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close