03.05.1992. – Visoko: Pokušaj deblokade Sarajeva

U jutarnjim satima 03. maja ’92. godine pripadnici jedinica sa ovih prostora izvršili su PRVI KOMBINOVANI ARTILJERIJSKO-PJEŠADIJSKI NAPAD na neprijateljska uporišta i položaje u Ilijašu, Sovrlama, Ljubinićima i Čekrčićima, što je izazvalo šok i opštu pometnju među ilijaškim četnicima, koji su hitno morali svoje snage sa pravca prema glavnom gradu da vrate na pozicije prema našoj općini.

U isto vrijeme dio jedinica je vršio razoružavanje pripadnika SDS-a na području s.Goruša,s.Kula Banjer i s.Ravne kojom prilikom su oduzete značajne količine pješadijskog naoružanja. Tog dana, 03. maja ’92. godine je dobijena i prva bitka za Visoko, a agresoru naneseni veliki gubici. Osobit značaj ovog napada je taj što je ostvarena velika psihološka prednost, jer je neprijatelj bio uveliko iznenađen kako naoružanjem kojim su napadnuti (3 MB-120 mmiz rejona Gračanice i 3 MB-120 mm iz rejona Kamenica,općina Breza), tako i smjelošću za napad (do tada su samo oni napadali u RBiH).
Nakon napada neprijatelj je uzvratio iz već davno ukopanih i usmjerenih oruđa, gađajući nasumice po užem gradskom području. To su bile prve granate koje su pale na grad i koje su odnijele prve civilne žrtve rata.

Tako je na ovim područjima rat počeo, a Visokom kao najvećem gradu u blizini Sarajeva neopravdano pala u zadatak deblokada glavnog grada, Sarajeva.

Paravojne jedinice zločinačkog SDS-a jačine pješadijskog odreda na području Zimče odmah blokiraju oba puta Visoko – Kakanj i uvezuju se sa ostalim dijelovima, što Visoko dovodi u vrlo nepovoljan položaj.

Nakon 3. maja intenzivira se ustrojavanje formiranih jedinica a vrši se formiranje novih, sve sa ciljem da se ukupna odbrambena moć podigne na viši nivo. U tom periodu Mješoviti artiljerijski divizion je ojačan sa još 6 MB-120 mm i sa 2 TH 152 mm – «Nore» koje su odmah izvučene na izabrane vatrene položaje.

wwww.magazinplus.eu/www.veterani.ba

Poginuli:

Pašić Enes (1962 – 1992)

Rođen 28.10.1962. godine u Visokom, gdje je i živio.
Pripadnik jedinica Armije BiH od 09.04.1992. godine.
Poginuo 03.05.1992. godine u rejonu Vlajčići – Visoko, kao pripadnik OpŠTO – Visoko.
Ukopan 08.05.1992. godine na mezarju „Varoško polje“ Visoko.

Topalović Amir (1970 – 1992)

Rođen 25.08.1970. godine u Sebinju – Kakanj, nastanjen na Kula Banjeru – Visoko. Pripadnik jedinica Armije BiH od 20.04.1992. godine. Poginuo 03.05.1992. godine u rejonu Kopači – Visoko, kao pripadnik OpŠTO – Odred Gračanica.
Ukopan 08.05.1992. godine na mezarju na Kula Banjeru – Visoko.

Knežević Ilija (1954 – 1992)

Rođen 15.07.1954. godine u Fojnici, nastanjen u Visokom.
Pripadnik SJB Visoko od 17.04.1992. godine.
Poginuo 03.05.1992. godine u rejonu Ravne – Visoko, kao pripadnik MUP-a.
Sahranjen 08.05.1992. godine na „Gradskom groblju“ – Visoko.

Salošević Mustafa (1966 – 1992)

Rođen 23.06.1966. godine u Bogošićima – Visoko, gdje je i živio. Pripadnik jedinica Armije BiH od 20.04.1992. godine.
Poginuo 03.05.1992. godine u rejonu Malo Čajno – Visoko, kao pripadnik OpŠTO – Visoko.
Ukopan 08.05.1992. godine na mezarju u Bogošićima – Visoko.

Dedić Himzo (1970 – 1992)

Rođen 05.06.1970. godine u Nišu, nastanjen u Visokom. Pripadnik jedinica Armije BiH od 03.05.1992. godine. Poginuo 03.05.1992. godine u rejonu Vlajčići – Visoko kao pripadnik OpŠTO – 1. odred. Ukopan 08.05.1992. godine na mezarju „Vaoško polje“ Visoko.

Hajlovac Šefik (1954 – 1992)

Rođen 10.04.1954. godine u Velikom Čajnu – Visoko, gdje je i živio.
Pripadnik jedinica Armije BiH od 20.04.1992. godine.
Poginuo 03.05.1992. godine u rejonu Malo Čajno – Visoko, kao pripadnik OpŠTO – Visoko.
Ukopan 08.05.1992. godine na mezarju u Velikom Čajnu – Visoko.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close