Kultura

Jovan Divjak: Dobrovoljačka 03.05.1992. godine (Video)

Povod za Dobrovoljačku ulicu koja se desila 03.05.1992. godine je drugi maj kada je JA u jutarnjim časovima sa položaja oko Sarajeva: Mrkovići, Trebević, Lukavica od jutarnjih časova granatirala važne objekte u gradu. Elektroprivredu, Energoinvest, Željezničku stanicu, zgradu Predsjedništva, izvršena diverzija u glavnoj pošti (na obali) kojom prilikom j iz upotrebe izbačeno 60.000 telefonskih linija. Sa dva pincgauera došli su na 200 metara od zgrade Predsjedništva za kojima su se kretali dva oklopna transportera, 2-3 tenka, jedan je došao čak do jevrejskog groblja, a transporter do Estrade (na desnoj obali Miljacke). Pincgauri i transporter (kod Estrade) uništeni su dejstvom protivoklopnih grupa, a ostala mehanizovana vozila vratila su se prema Lukavici i Nedžarićima. U borbama sa borbenim grupama TO, PL, Zelene beretke, policije JA je izgubila oko 30 vojnika i oficira. U popodnevnim satima zarobila je predsednika Predsedništva RBiH Aliju Izetbegovića na sarajevskom aerodromu. Trećeg maja dolazi do razmjene između komandanta 2. VO generala Milutina Kukanjca i Alije Izetbegovića u komandi 2.VO (opština Stari grad).

Inače, pripadnici JA iz 2.VO utovarili su materijalno tehnička sredstva i borbenu dokumentaciju na oko 30 motornih vozila. Oko 18,00 sati 3.05.1992. godine formirana je kolona vozila i krenuli su ulicom Dobrovoljačka prema Skenderiji i dalje prema Lukavici. U jednom momentu kolona je zaustavljena (oko 10 minuta) i na zahtev Alije Izetbegovića, dozvoljen je pokret kolone vozila. Dok je kolona bila zaustavljena pojedinci su pucali na vojna i civilna lica u vozilima, skinuli sa vozila preko 150 lica i priveli ih u fiskulturnu salu FIS-a, oko 500 metara od Dobrovoljačke ulice. U pucanju ubijeno je neosnovano i bez razloga osam lica. Pripadnici policije, Patriotske lige, TO, Zelenih beretki (meni nepoznata lica) zaplenili su oko 16 motornih vozila dok je njih šesnaestak otišlo u Lukavicu. Nalazio sam se u Dobrovoljačkoj i tom prilikom, u momentu kada se pucalo na kolonu, komandovao sa glasom „Ne pucaj“. Događanje u Dobrovoljačkoj zabilježio je kamerman TV Sarajevo, a snimak je „obišao“ čitav svet. Incident koji se desio trebalo je da procesuira Tužilaštvo BiH još u ratu, tako da se danas ne bi dala prilika pravosuđu Republike Srbije da se „bavi“ Dobrovoljačkom!

 

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close