Mirza Ganić: Inicijativa za izmjenu kriterija za odobravanje i dodjelu poticajnih finansijskih sredstava

Mirza Ganić, poslanik u Skupštini ZDK iz Visokog je na 41. redovnoj sjednici Skupštine Zeničko – Dobojskog kantona, uputio Inicijativu koju donosimo u cjelosti.

Predmet: Inicijativa

Uvaženi,

na osnovu člana  65. Poslovnika o radu Skupštine Ze-Do kantona podnosim inicijativu Vladi Zeničko-Dobojskog kantona za izmjenu kriterija za odobravanje i dodjelu poticajnih finansijskih sredstava  namjenjenih regresiranju kamata za investicijeske kredite, usvojenih zaključkom Vlade Zeničko – Dobojskog kantona broj 02-14-16109/12 od 18.07.2012. godine.

Naime, podnosim inicijativu za izmjenu pomenutih kriterija u dijelu  ”da se privrednim subjektima u duhu ovog poticaja podrazumjevaju sva privredna društva i pravni subjekti , bez obzira kojom se djelatnošću bave, ako redovno izmiruju sve zakonske obaveze u vezi poreza, doprinosa i plata uposlenim”.

Obrazloženje

Ovim kriterijima pravo na poticaj nemaju, između ostalog, uslužna preduzeća, iako ista koriste investicijske kredite za nabavku osnovnih sredstava u cilju čuvanja ili stvaranja novih radnih mjesta.

Mišljenja sam da ne postoji pravni osnov za ovakve kriterije, koji u osnovi  diskriminira sve ostale djelatnosti koje koriste  investicijske kredite kao privredni subjekti.

Kako biste me lakše shvatili, kao primjer navest ću uslužnu djelatnost cestovnog  prijevoza robe, gdje je prema važećim računovodstvenim standardima kamion osnovno sredstvo jednako kao i mašina za proizvodnju.

Proizvodnja je generator razvoja ostalih djelatosti i kako takva treba da bude tretirana i mnogo više nego što je sada, ali isto tako potrebno je imati sluha i prema drugim privrednim subjektima koji svojim radom obezbjeđuju redovne plate svojim uposlenicima, koji plačaju poreze i doprinose. Ovakvi subjekti ne
trebaju biti prepušteni sami sebi.

Ako koriste investicijske kredite, treba da znamo da su prošli rigorozne mjere predviđene od strane banke, što samo po sebi govori da se radi o stabilnoj firmi, treba da znamo da će nabava osnovnog sredstva po automatizmu stvoriti novu vrijednost, te u konačnici očuvati ili stvoriti novo radno mjesto.

Kao primjer osnovnog sredstva navest ću nabavku kamiona za međunarodni transport, čija je vrijednost cca 150 000KM, i koji će obezbijediti  jedno od najskupljih radnih mjesta, i kao takvo treba da ima poticaj.

Jedno od uslužnih preduzeća koje nije moglo ostvariti pravo na poticaj je i Bosanski Transportni Servis Visoko koje hvala Bogu uredno izmiruje sve obaveze , zapošljava visoko obrazovane kadrove i kvalifikovane radnike i na svoje investicije nema podršku Vlade.

Ovakvih preduzeća u našem Kantonu je mnogo više i zaslužuju pažnju.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close