Ministar Bošnjak s predstavnicima Općina o utrošku sredstava iz vodnih naknada

Ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Bojan Bošnjak, sa saradnicom, održao je sastanak sa predstavnicima općina Zeničko-dobijskog kantona na kojem se razgovaralo o utrošku sredstava iz vodnih naknada za tekuću godinu, načinu kandidiranja i odabira projekata od općinskog interesa.

Posebna pažnja je posvećena obavezi planiranja aktivnosti i mjera iz Strategije upravljanja vodama FBiH, te istaknuta potreba da se, pored projekata vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda, razmotre ulaganja u preventivne mjere odbrane od poplava, a po preporuci Ureda za reviziju institucija FBiH. Načelnici i predstavnici općina su upoznati sa obavezama zaštite izvorišta koja se koriste za javno vodosnabdijevanje.

U ovogodišnjem Budžetu ZDK, za ove namjene, planirano je 6 miliona KM, koje će biti utrošene, prvenstveno, za ugovorene, a nerealizirane projekte iz prošle godine, za projekte od interesa za ZDK i za projekte od općinskog značaja.

Tokom susreta u sjedištu Zeničko- dobojskog kantona, data je kraća analiza realiziranih projekata iz Programa utroška sredstava iz vodnih naknada u 2012. godini, vrijednosti preko 2, 5 miliona KM. Iznesen je Prijedlog mjera za efikasniju realizaciju planiranih projekata u tekućoj godini, sa posebnim naglaskom na ulogu i odgovornost općina u planiranju i realizaciji predloženih projekata u smislu blagovremene pripreme urbanističko- tehničke dokumentacije i rješavanja imovinsko- pravnih odnosa, dosljedne primjene zakonskih i podzakonskih odredaba Zakona o javnim nabavkama, Zakona o građenju Zeničko- dobojskog kantona, Zakona o vodama i podzakonskih akata Zakona o vodama.

www.magazinplus.eu – Pres služba ZDK

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close