Mikrokreditni sektor FBiH u gubitku 9,2 miliona KM

Na nivou mikrokreditnog sektora u Federaciji BiH s krajem drugog kvartala 2014. godine, ostvaren je negativan finansijski rezultat u iznosu od 9.210 hiljada KM, što je za 16.715 hiljada KM manje u odnosu na isti period prethodne godine kada je sektor iskazivao pozitivan rezultat, saopćeno je iz Agecije za bankarstvo FBiH. 
Bilansna suma MKO sa 30.06.2014. godine iznosila je 456,3 miliona KM i bila je manja za 19,6 miliona KM ili 4% u odnosu na stanje sa 31.12.2013. godine. Ukupni bruto krediti MKO, kao najznačajnija stavka aktive MKO, sa 30.06.2014. godine iznosili su 392,6 miliona KM i čine 86% ukupne aktive MKO, te su manji za 1% u odnosu na kraj prethodne godine, dok su neto krediti iznosili 376,9 miliona KM i manji su za 4% u odnosu na stanje sa 31.12.2013. godine. 
Osnovni izvor sredstava MKO su obaveze po uzetim kreditima koje su na dan 30.06.2014. godine iznosile 261,4 miliona KM ili 57% ukupne pasive MKO i manje su za 3% u odnosu na stanje sa 31.12.2013. godine. Ukupni kapital MKO na dan 30.06.2014. godine iznosio je 170,5 miliona KM ili 38% ukupne pasive MKO koji je manji za 5% u odnosu na kraj prethodne godine, od čega je kapital MKF iznosio 170,1 milion KM ili 99,8%, a kapital jednog MKD 0,4 miliona KM ili 0,2%. 
U Federaciji BiH sa 30.06.2014. godine, dozvolu za rad Agencije ima 13 MKO, od toga 12 MKF (neprofitne organizacije) i 1 MKD (profitna organizacija), navodi se u saopćenju.

Indikator

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close