Megalomanski apetiti administrativne aždaje u BiH

Apetiti administrativne aždaje na nivou BiH iz godine u godinu postaju sve veći, a za 2014. godinu traženo je čak 180 miliona maraka više u odnosu na tekuću godinu. Prema podacima iz dokumenta okvirnog budžeta institucija na nivou BiH od 2014. do 2016. godine, koji je u posjedu “Glasa Srpske”, zahtjevi samo 25 institucija za povećanje budžeta teški su 172,9 miliona KM. Najznačajnija povećanja ponovo se odnose na bruto plate i naknade zaposlenih, te materijalne troškove.

Iako se radi o okvirnom dokumentu budžeta, u kojem su pobrojani svi zahtjevi institucija pristigli povodom kreiranja budžeta za iduću, i sljedeće dvije godine, iznenađuju enormno visoki zatraženi iznosi.

Pored zatraženih 180 miliona KM više u 2014. u odnosu na 2013. godinu, u 2015. traženo je 147 miliona više, a u 2016. 145 miliona KM više u odnosu na tekuću godinu.

U idućim godinama štednju, s obzirom na njihove zahtjeve za dodatni novac, nisu planirala ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, inostranih poslova, bezbjednosti, kao ni Uprava za indirektno oporezivanje, Služba za zajedničke poslove, Centralna izborna komisija, Parlament, te Tužilaštvo, Sud i Ustavni sud BiH.

Zamrzavanja zapošljavanja u zajedničkim institucijama neće biti ni idućih godina, što će u određenoj mjeri uticati i na sve veće zahvate iz budžeta za bruto plate i naknade radnika. Tako bi, prema procjenama, iduće godine u institucijama trebalo da radi nekoliko stotina više radnika.

Za plate i naknade zaposlenih u idućoj godini planirano je 530,4 miliona KM, što je za 8,28 miliona KM više u odnosu na ovu godinu.

“Povećanje je rezultat obračuna 0,5 posto na osnovu minulog rada, planiranog povećanja broja zaposlenih, prijema kadeta kod policijskih agencija koji stiču status policijskog službenika, te kod institucija koje očekuju nove aktivnosti među kojima su opšti izbori”, objasnili su u Ministarstvu finansija i trezora BiH.

Osim iduće, smanjenje izdavanja za plate administracije neće biti ni u 2015, odnosno 2016. godini kada se na toj stavci traži 14,9 ili 23,4 miliona KM više u odnosu na ovu godinu.

Stanje sa platama u stopu će pratiti izdaci za troškove naknada zaposlenih. Procjenjuje se da će iduće godine za ove namjene biti potrebno 115,96 miliona KM, što je u odnosnu na budžet 2013. povećanje od 1,9 miliona KM zbog povećanja broja zaposlenih. Naknade troškova zaposlenih u 2015. godini procijenjene su na 115,5 miliona, a u godini kasnije 115,3 miliona KM.

Da će ovim zahtjevima biti teško udovoljiti potvrdili su u resoru finansija.

“Suočeni sa zahtjevima budžetskih korisnika i prioritetima koji koji nadilaze nivo raspoloživih sredstava, Vijeće ministara BiH mora donijeti odluke koje su najvažnije prioritetne politike, a oni bi trebalo da budu usklađeni sa društvenim i ekonomskim razvojnim i političkim ciljevima BiH”, kazali su u Ministarstvu finansija i trezora BiH.

Resorni ministar Nikola Špirić izjavio je ranije da je izrada budžeta institucija za iduću godinu u toku, tako da će uskoro biti poznato koliko je koja institucija dobila novca.

Dokument okvirnog budžeta od 2014. do 2016. godine pokazuje da bi nivo rashoda institucija BiH u 2014. godini, bez obzira na zahtjeve, trebalo da se zadrži na 960 miliona KM, koliko iznosi i ove godine.

(Glas Srpske)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close