Međunarodni dan djece ulice: Djecu zaštititi od zloupotrebe

Međunarodni dan djece uključene u život i/ili rad na ulici, 12. april, ustanovljen je 2011. godine od strane Konzorcijuma za djecu, vodeće međunarodne mreže posvećene ostvarivanju prava djece uključene u život i/ili rad na ulici širom svijeta.

Autor: BUKA/M.I.

Hiljade djece u gradovima širom BiH prosi na ulicama, po kafićima, restoranima, velikim tržnim centrima. Danas se obilježava Međunarodni dan za djecu ulice kada se ukazuje na ovaj veliki društveni problem.

Međunarodni dan djece uključene u život i/ili rad na ulici, 12. april, ustanovljen je 2011. godine od strane Konzorcijuma za djecu, vodeće međunarodne mreže posvećene ostvarivanju prava djece uključene u život i/ili rad na ulici širom svijeta.

Povodom obilježavanja ovog dana Ombudsmeni BiH podsjećaju da je prioritet i obaveza svih nas kako odraslih, tako i nadležnih organa da djecu zaštitimo od zloupotrebe.

”Pitanje djece koja žive i rade na ulici, kao mogućih žrtava trgovine djecom, treba tretirati kao problem u sastavu sistema socijalne zaštite. Djeca koja prose uglavnom ne idu u školu, a kako bi opstala i preživjela trpe teror odraslih koji ih zloupotrebljavaju na različite načine. Najrasprostranjeniji vid takve zloupotrebe je prosjačenje”, ističe se iz Institucije Ombudsmena za ljudska prava BiH.

Ombudsmeni se problemom prosjačenja djece u Bosni i Hercegovini bave kroz aktivnosti Odjela za praćenje prava djece, kako bi u cijelosti sagledali ovaj problem, te zagovaraju uspostavu dnevnih centara za djecu zatečenu u prosjačenju, kao i prihvatnih stanica za djecu i omladinu zatečenu u skitnji i prosjačenju u svim opštinama u BiH u kojima je ta pojava izražena.

 

”Imajući na umu potrebu zaštite djece od ovog vida zloupotrebe, Ombudsmeni zagovaraju da se u praksi afirmiše potreba za pojačanim nadzorom u porodicama iz kojih su regrutovana djeca za prosjačenje i pruži profesionalna pomoć takvim porodicama. Oni ujedno smatraju da je potreban kontinuiran rad na promjeni svijesti kroz edukaciju javnosti, naročito roditelja i djece o pojavi prosjačenja”, navode oni.

PRIHVATNA STANICA

Udruženje građana  “Nova generacija” u saradnji sa JU „Centar za socijalni rad“ Banjaluka realizuje aktivnosti za zaštitu djece i omladine zatečene u skitnji i prosjačenju, a u vidu Prihvatne stanice koja je u funkciji 24 časa dnevno.

Prihvatna stanica vrši prihvat i kratkotrajni smještaj djece i omladine koja se nađu u skitnji, prosjačenju ili drugim slučajevima u kojima je hitno potreban kratkotrajan smještaj, ishrana, primjena zdravstveno-higijenskih mjera, utvrđivanje identiteta, sačinjavanje nalaza o njihovom ponašanju s ciljem da se dijete što prije vrati u primarnu porodicu, ustanovu socijalne zaštite ili da se preda nadležnoj službi socijalne zaštite u mjestu porijekla djeteta.

Godišnje kroz Prihvatnu stanicu prođe oko 30 djece. Ukoliko naiđete an dijete u skitnji možete ih kontaktirati na broj 051 923 270.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close