Kursne razlike umanjile profit Centralne banke BiH

Profit Centralne banke Bosne i Hercegovine za prva tri mjeseca 2014. godine iznosi 13,5 miliona KM, što je za oko 29 odsto lošiji rezultat nego u istom periodu godinu ranije kada je profit iznosio 19,0 miliona KM, izvještava Indikator.ba.
Ipak, rezultat je znatno bolji od planiranih 2,03 mliona KM, a dominantno je ostvaren realizovanim dobicima po osnovu prodaje vrijednosnih papira raspoloživih za prodaju i prihodima od kamata.
S druge strane, banka je nastavila provoditi politiku racionalizacije troškova i stvaranja ušteda gdje god je to moguće.
Centralna banka BiH ostvarila je u prvom polugodištu neto prihod od kamata od oko 7,50 miliona, što je gotovo isto kao u istom periodu prethodne godine (7,55 miliona).
Na drugoj strani prihodi od provizija i naknada su povećani sa 1,65 miliona KM na oko 2,05 miliona KM.
Lošija profitabilnost u odnosu na 2013. godinu rezultat je manjih operativnih prihoda, koji su iznosilii 20,68 miliona KM, za razliku od 26,32 miliona KM u istom periodu 2013. godine.
U finanijskom izvještaju se napominje da su uprkos postepenom ekonomskom rastu i oporavku eurozone finansijska tržišta bila vrlo nestabilna i turbulentna, što se najbolje moglo uočiti kroz kretanja kamatnih stopa i prinosa.
Kamatne stope na tržištu novca imale su tendeciju osciliranja i pada, a tržišta kapitala, posebno tržišta državnih obveznica, karakterizirao je pad prinosa do nivoa bliskih istorijskom minimumu.
Ipak, neto zarada od prodaje finansijske imovine raspoložive za prodaju veća je za oko 2 miliona u odnosu a prethodnu godinu, iznosila je oko 11,0 miliona KM u poređenju sa 9,0 miliona u istom prošlogodišnjem razdoblju.
Međutim, najveći uticaj na iskazani rezultat imali su neto gubici od kursnih razlika koji su u prvom kvartalu ove godine izosili 147 hljada KM, dok je u prošlogodišnjem istom periodu realizovan dobitak po ovom osnovu od 7,89 miliona KM.
Osim oscilacija kurseva eura i dolara, nestabilnost je izražena i kod cijene unce zlata.
Banka je na dan 31. marta 2014. godine imala monetarno zlato u vrijednosti 175,17 miliona KM što predstavlja 96.000,000 unci zlata po vrijednosti od 1.825 KM po unci (na dan 31. decembra 2013. godine vrijednost je iznosila 164.144 hiljade KM, što je predstavljalo 96.000,000 unci zlata po vrijednosti od 1.710 KM po unci).
Operativni troškovi banke su smanjeni sa 7,24 miliona KM na 7,14 miliona KM, uključujući i troškove proizvodnje novčanica i kovanica u iznosu od 833 hiljade KM.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close