Krug 99: Najveća odgovornost je na bh. intelektualcima

Na današnjoj redovnoj sesiji Kruga 99 u Sarajevu apelovano je na sve građane da se suzdrže od nasilja, javlja Anadolija.

Na današnjoj sesiji “BiH između socioekonomskih zahtjeva i rezolucije Evropskog parlamenta”, govorila je profesorica na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Lada Sadiković koja je kazala da je prethodni dogovor za njen današnji nastup analiza Rezolucije Evropskog parlamenta od 6. februara ove godine.

“Dan nakon donošenja Rezolucije dogodile su se demonstracije u Sarajevu. Pitanje koje se meni nameće je da li postoji određena veza između Rezolucije Evropskog parlamenta i demontstracija koje su se dogodile u petak u Sarajevu”, pojasnila je Sadiković.

Slaba država

Dodaje da je Rezolucija vrlo konfuzna te da odstupa od preko 20 rezolucija Vijeća Evrope koje su egzaktno naglasile koji je i šta je problem u BiH.

“Pokazalo se da je država jako slaba, da je nažalost tačno ono što godinama govorimo i ponavljamo. U petak je došlo do opasnosti koja ugrožava opstanak nacije. Pravno gledano, jedina institucija koja sada može djelovati u ovom stanju je Visoki predstavnik”, pojasnila je Sadiković.

Prema njenim riječima, “Evropa govori dvostrukim glasom prema BiH”, a traži da ova država postupa na jedan način.

“Za ovu situaciju izričito je nadležan Visoki predstavnik čija je nadležnost uspostavljanje ustavnih i političkih institucija u BiH sve dok je na snazi opći okvirni sporazum za mir u BiH i njegov Aneks 4”, kazala je Sadiković.

Dodaje da je jedini izlaz iz ovog stanja pristupanje ustavnoj reformi.

Profesor na Fakultetu političkih nauka (FPN) u Sarajevu i predsjednik Bošnjačke zajednice kulture (BZK) “Preporod” Senadin Lavić  kazao je da građani imaju sva prava da protestiraju i traže ispunjenje svojih zahtjeva.

“Nalazimo se u jednom vrlo kompleksnom stanju”, pojasnio je Lavić.

On je govorio o pravno političkom stanju koje je napravljeno Dejtonskim ustavom i koje je samo zaledilo ratna osvajanja.

“Iz tog pravno političkog stanja mi danas trpimo razne posljedice i još nismo svjesni koje ćemo sve posljedice trpiti u budućnosti”, kazao je Lavić.

Kako kaže, cjelokupan život u BiH, svim ljudima BiH je nametnut, određen, sveden, reduciran na etničku dimenziju. Uopće ne postoje nikakve druge priče izuzev ovog etničkog i čak me je strah da ovo etničko vodi direktno u neke nove haose u neka druga stanja koja mi ovdje nećemo moći kontrolirati”, poručio je Lavić.

Odgovornost

On je pozvao sve intelekrualce, profesore, sve ljude da se aktivno uključe u rješavanje novonastalih problema.

Profesor sociologije, ekonomske sociologije i sociologije prava na Univerzitetu u Tuzli Zlatan Delić kazao je danas da nakon 20 godina neuspješne tranzicije u fokus pažnje u BiH dolaze socijalna pitanja, pitanja nezaposlenosti, siromaštva.

“Na Balkanskom prostoru je došlo do određenih pogrešnih socio-ekonomskih politika i ponajveća odgovornost je na bh. intelektualcima”, pojasnio je Delić.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close