Konkurs za izbor i imenovanje direktora JP RTV Visoko d.o.o.Visoko

Na osnovu člana 12. Zakona o javnim preduzećima (“Službene novine Federacije BiH”, broj 8/05 ), člana 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima („Službene novine Federacije BiH“ , broj 81/08) , člana 8. Zakona o ministarskim, Vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“,broj 12/03 i 34/03) i člana 32. stav 2. Statuta o Javnom preduzeću Radio-televizije Visoko , Nadzorni odbor Javnog preduzeća Radio-televizije Visoko na redovnoj sjednici, održanoj  11.12.2013. godine, raspisuje: Konkurs za izbor i imenovanje direktora Javnog preduzeća Radio-televizija Visoko d.o.o.Visoko

Press Općine Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close