Komunike Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira

Upravni odbor Vijeća za provedbu mira (Peace Implementation Council Steering Board – PIC) na nivou političkih direktora sastao se u Sarajevu 1. i 2. decembra kako bi razmotrio napredak postignut na provedbi Opšteg okvirnog sporazuma za mir.

Još jednom su potvrdili svoju čvrstu opredijeljenost za stabilnu, sigurnu i prosperitetnu Bosnu i Hercegovinu (BiH), kao i poštivanje i podršku Mirovnom sporazumu.

Upravni odbor PIC-a izražava punu solidarnost s građanima Bosne i Hercegovine, Francuske, Rusije, Turske i drugim zemljama koje su pogođene nedavnim terorističkim napadima u vrijeme kada ove zemlje tuguju i oplakuju svoje građane, te je najstrože osudio te napade. Upravni odbor PIC-a izrazio je iskreno saučešće porodicama i prijateljima onih koji su izgubili živote te nadu za brzo ozdravljenje onih koji su ranjeni u napadima. Upravni odbor daje podršku svim nadležnim u Bosni i Hercegovini u borbi protiv terorizma, krivičnom gonjenju onih koji su učestvovali u terorističkim aktivnostima, sprečavanju radikalizacije i jačanju saradnje među organima unutar BiH, kao i sa drugim zemljama u ovoj oblasti, saopćeno je iz OHR-a.

Upravni odbor PIC-a izrazio je zahvalnost i podršku opredjeljenju i trajnim naporima lidera BiH na postizanju daljeg značajnog napretka na reformama, uključujući i one koje su neophodne za napredak na putu evropskih integracija.

Na sastanku s Predsjedništvom BiH, Upravni odbor PIC-a je ohrabren činjenicom da članovi Predsjedništva ostaju čvrsto opredijeljeni za postizanje daljnjeg napretka u provedbi Reformske agende. Upravni odbor PIC-a je bio ohrabren činjenicom da su članovi Predsjedništva i dalje snažno opredijeljeni za postizanje daljnjeg napretka u provedbi Reformske agende BiH. Također je apelovao na bh. organe da održe pozitivni zamah u provedbi potrebnih reformi – socijalno-ekonomskih, vladavine prava, pravosuđa i javne uprave – u skladu sa zahtjevima građana i u saradnji sa građanskim društvom.

Upravni odbor PIC-a pozdravio je jačanje regionalne saradnje na različitim bilaterarnim i multilateralnim nivoima, usmjerene na održivo pomirenje, snažnije uzajamno razumijevanje, unaprijeđenje šansi za ekonomski razvoj i razvijanje kulturnih veza. Ta saradnja je uključivala i posjetu Predsjedništva BiH Beogradu, potpisivanje sporazuma o granici između BiH i Republike Crne Gore, zajednički sastanak Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Srbije u Sarajevu, te geste pomirenja od strane premijera Republike Srbije tokom Konferencije o investicijama i razvoju.

Upravni odbor PIC-a naglasio je važnost obrazovanja za pomirenje i uzajamno razumijevanje u Bosni i Hercegovini kao temelja za održiv mir i stabilnost i za društveno-ekonomski napredak. Upravni odbor je istakao potrebu da nadležni organi vlasti na svim nivoima širom BiH hitno i odlučno postignu napredak u oblasti reforme obrazovanja, s ciljem poboljšanja standarda obrazovanja i to na osnovu principa koji podrazumijevaju nepostojanje diskriminacije, politizacije, segregacije i postojanje inkluzivnosti. Ovo bi trebalo obuhvatiti i Republiku Srpsku i Federaciju BiH koje će osigurati odgovarajuću nastavu iz nacionalne grupe predmeta i pripremu nastavnika za inkluzivno obrazovanje u kontekstu društvene i kulturološke raznolikosti. U pogledu pitanja bosanskog jezika, Upravni odbor PIC-a podržava OSCE kao vodeću međunarodnu agenciju za ovo pitanje, podjećajući na zahjev iz pisma od 7. oktobra upućenog Narodnoj skupštini RS-a, u kojem se traži da ona razmotri svoj stav. U Federaciji mora biti ukinuta praksa postojanja “dvije škole pod jednim krovom”.

Tokom svojih razgovora, Upravni odbor PIC-a se posebno osvrnuo na 20. godišnjicu Opšteg okvirnog sporazuma za mir (GFAP), parafiranog u Daytonu 21. novembra 1995. godine, a potpisanog u Parizu 14. decembra 1995. godine. Upravni odbor PIC-a je naglasio pozitivne promjene do kojih je od tada došlo u BiH. Upravni odbor PIC-a je pozvao sve organe vlasti u BiH da nastave poduzimati napore usmjerene ka izgradnji demokratske i funkcionalne države, djelujući na osnovu vladavine prava i u skladu s Mirovnim sporazumom. Prisjećajući se svojih poteza tokom proteklih 20 godina, Upravni odbor PIC-a naglasio je da ljudsko dostojanstvo, sloboda, jednakost, mir, pravda, tolerancija i pomirenje, kao sastavni dijelovi Mirovnog sporazuma i dalje imaju središnju ulogu za budućnost BiH i trajnu stabilnost cijeloga regiona.

Upravni odbor PIC-a izrazio je posebne čestitke Bosni i Hercegovini povodom desete godišnjice formiranja Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Upravni odbor PIC-a pohvalio je pripadnike Oružanih snaga BiH zbog njihove profesionalnosti i osjećaja odgovornosti koju su demonstrirali izuzetno uspješnim obavljanjem zadataka i poslova prilikom pružanja pomoći i akcija spašavanja tokom poplava 2014. godine i u uspješnom sudjelovanju u međunarodnim misijama.

Upravni odbor PIC-a naglasio je svoje nedvosmisleno opredjeljenje za očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta BiH u skladu s međunarodnim pravom. Prema Mirovnom sporazumu, entiteti nemaju pravo na otcjepljenje od Bosne i Hercegovine i pravno postoje jedino na osnovu Ustava BiH. Upravni odbor BiH potvrdio je da bi svaki pokušaj ugrožavanja temeljne strukture BiH kao jedinstvene, suverene države koju čine dva entiteta smatrao ozbiljnom i neposrednom prijetnjom miru i sigurnosti. Upravni odbor PIC-a također je podsjetio da svaka promjena Ustava BiH mora biti provedena u skladu s procedurom za donošenje ustavnih amandmana predviđenom Ustavom i istakao da su, u skladu s nekoliko uzastopnih rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a, zemlje članice i dalje spremne da koriste sva neophodna sredstva kako bi osigurale poštivanje Aneksa 1-A i Aneksa 2 Mirovnog sporazuma.

Upravni odbor PIC-a poziva sve političke snage u BiH da učine sve što je u njihovoj moći da pronađu odgovarajući način za jačanje nezavisnosti i nepristrasnosti pravosudnog sistema u BiH na svim nivoima, unutar ustavnog okvira. Upravni odbor PIC-a poziva sve nadležne organe da iskoriste Strukturirani dijalog na temu pravosuđa za rješavanje svih pitanja iz oblasti pravosuđa.

Upravni odbor PIC-a je još jednom naglasio svoju zabrinutost zbog neprekidnih osporavanja odredbi Mirovnog sporazuma, posebno Aneksa 4 odnosno Ustava BiH. U tom smislu, Upravni odbor PIC-a je nedvosmisleno naglasio da bi najavljeni referendum u Republici Srpskoj predstavljao suštinsko kršenje Mirovnog sporazuma i osporavanje koherentnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta BiH. Upravni odbor PIC-a je naglasio da pitanja vezana za državne pravosudne institucije predstavljaju ustavne nadležnosti države i nisu dio ustavnih nadležnosti entiteta, a da su status i ovlasti visokog predstavnika pitanja koja proizilaze iz Mirovnog sporazuma i međunarodnog prava, te da, prema tome, nisu pitanja iz djelokruga entiteta. Nadalje, planirani referendum odvlači pažnju od provođenja Reformske agende.

Upravni odbor PIC-a je ponovio da je Ustavni sud BiH sastavni dio Aneksa 4. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH i da je ključ za njegovu provedbu. Ustav BiH eksplicitno navodi da su odluke Suda konačne i obavezujuće. Politički nesporazumi se trebaju rješavati unutar postojećeg ustavnog okvira i, gdje god je to moguće, putem konstruktivnog dijaloga. Upravni odbor je dalje podsjetio organe BiH na njihovu obavezu da provedu sve neprovedene odluke Suda.

Upravni odbor PIC-a je dalje podsjetio organe u BiH na njihovu obavezu da uspostave izborni sistem za Mostar, kako je predviđeno odlukom Ustavnog suda, koja je i dalje neprovedena. On je podvukao ključni princip, koji su ponovo potvrdile političke stranke, da Mostar mora ostati jedinstvena, koherentna, multietnička jedinica lokalne samouprave, sa određenim nivoom lokalnih ovlasti/administracije ispod nivoa grada.

NATO članice Upravnog odbora PIC-a i Japan su pozdravile kontinuirani napredak ostvaren u procesu uknjižbe perspektivne vojne imovine u vlasništvo države BiH, kako se predviđa Zakonom o odbrani BiH. Oni su izrazili punu podršku svim nadležnim institucijama u procesu uknjižbe i u aktiviranju NATO-ovog Akcionog plana za članstvo.

Upravni odbor PIC-a je istakao svoju punu podršku visokom predstavniku, koji će i dalje osiguravati puno poštivanje Opšteg okvirnog sporazuma za mir i provoditi svoj mandat u skladu s Aneksom 10 i odgovarajućim rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a, koje ostaju nepromijenjene. Upravni odbor PIC-a je podsjetio sve strane na njihovu obavezu da u potpunosti poštuju Opšti okvirni sporazum za mir, sve njegove anekse i odluke visokog predstavnika. On je podvukao da međunarodna zajednica zadržava potrebne instrumente za osiguranje provedbe Opšteg okvirnog sporazuma za mir.

Upravni odbor PIC-a je naglasio potrebu da se osigura potpuna provedba programa 5+2, što je i dalje neophodno za zatvaranje Ureda visokog predstavnika.

Upravni odbor PIC-a će održati narednu sjednicu u Sarajevu 7. i 8. juna 2016. godine, najavljeno je iz OHR-a.
(FENA)

 

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close