Ustavni sud BiH: Pogrešni navodi u vezi s ocjenom ustavnosti Zakona o praznicima RS-a

Reagovanje Ustavnog suda

Ustavni sud Bosne i Hercegovine odlukom od 26. novembra utvrdio je da član 3.b) Zakona o praznicima Republike Srpske nije u skladu s članom I/2. Ustava BiH, članom II/4. Ustava BiH u vezi s članom 1.1. i članom 2.a) i c) Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije i članom 1. Protokola broj 12 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Iz tog suda u saopštenju navode da na to ukazuju povodom nekih, u javnosti iznesenih, pogrešnih navoda, nedovoljno preciznih izjava i interpretacija odluke Ustavnog suda BiH u predmetu broj U 3/13 u kojem je Ustavni sud BiH na 95. plenarnoj sjednici, održanoj 26. novembra usvojio zahtjev člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića, a za ocjenu ustavnosti člana 3.b) Zakona o praznicima Republike Srpske.

Ustavni sud BiH je naložio Narodnoj skupštini Republike Srpske da u roku od šest mjeseci od dostavljanja ove odluke usaglasi član 3.b) Zakona o praznicima RS s Ustavom BiH. Odluka još nije otpremljena.

Prema članu 61. Pravila Ustavnog suda BiH, odlukom kojom se utvrđuje nesaglasnost sa Ustavom BiH, Ustavni sud može u cijelosti ili djelomično ukinuti pojedine zakonske odredbe.

Ukinute zakonske odredbe prestaju važiti narednog dana od dana objavljivanja odluke Ustavnog suda u ”Službenom glasniku BiH”.

U konkretnom slučaju, Ustavni sud BiH nije postupio na ovaj način već je primijenio izuzetak od istog člana svojih Pravila i odredio rok Narodnoj skupštini Republike Srpske za usaglašavanje.

Prema članu 43. Pravila Ustavnog suda BiH svaki sudija ima pravo izdvojiti svoje mišljenje i u tom slučaju dužnost mu je u pismenoj formi izložiti i obrazložiti izdvojeno mišljenje najkasnije u roku od 15 dana od dana kada mu odluka bude dostavljena, a nakon što Redakciona komisija Ustavnog suda BiH izvrši stručno-tehničku redakciju teksta odluke.

Izdvojena mišljenja sudija se prilažu kao aneks odluke i objavljuju zajedno s odlukom na koju se odnose.

Kako su prilikom donošenja odluke pojedine sudije izdvojile mišljenje i kako još nije utvrđena stručno-tehnička redakcija teksta odluke, još se nisu stekli uslovi za njezino objavljivanje i otpremu, saopšteno je iz Ustavnog suda BiH.

 

Autor: Fena

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close