Komšić: Bitka za ranjenike najhumanija bitka Drugog svjetskog rata

U organizaciji Saveza antifašista i boraca narodnooslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini danas se svečano obilježava 71. godišnjica Bitke za ranjenike na Neretvi u Jablanici uz dostojanstven program u okviru kojeg će biti upriličena manifestacija “Cvijet za ranjenike” kada će u Neretvu s mosta biti spušten 71 karanfil.

FENA

Velika pobjeda

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, koji prisustvuje obilježavanju ove godišnjice, kazao je danas u izjavi za Fenu da je ova bitka osim što je bila vojnička operacija, bila obilježena time što su partizanske jedinice koje su se tada našle u obruču prije svega vodile računa o svojim ranjenim pripadnicima – drugaricama i drugovima, zbog čega ovu bitku ne zovu uzaludno najhumanijom bitkom Drugog svjetskog rata.

– U kakvom se okruženju odvijala to će ljudi koji se bave historijom pa čak i oni koji su još živi, a savremenici su tog vremena, mogu više govoriti – dodao je Komšić, uz ocjenu da je sve ono što su nas učili u školi ide u prilog tezi da u uvjetima koji su bili gotovo nenormalni odnijeta velika pobjeda.

Podsjetio je da je predsjednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije Josip Broz Tito s narodnooslobodilačkim pokretom i partizanskim jedinicama uspio da nadmudri prije svega neprijateljske jedinice koje su ga potiskivali iz pravca srednje Bosne, a kada je prešao Neretvu da nanese težak udarac četničkom pokretu tada u BiH.

Granica između dvije okupacione jedinice njemačke i talijanske, kazao je Komšić, upravo je bila rijeka Neretva, a četnici su većinom operirali u italijanskoj okupacionoj zoni i usko sarađivali s italijanskim okupacionim snagama.

Kada se uđe dublje u historijske detalje, kaže Komšić, Tito je u takvom vremenu i na takvom mjestu bez gotovo ikakvih komunikacionih sredstava pokazao zavidnu vojničku vještinu i taktiku, ali i izuzetno političko znanje.

– Tito i partizanske jedinice nisu se uzaludno kretale prema Neretvi i odabrale taj pravac, jer je savršeno znao da je to granična linija između Italijana i Nijemaca, da Nijemci neće ući u italijansku okupacionu zonu te je time Tito pokazao svoju političku i vojnu genijalnost – ispričao je Komšić.

Sve veći broj posjetilaca

Ocijenio je da je ova bitka dobar primjer iz kojeg mogu učiti buduće generacije posebno oni koji izaberu vojni poziv, ali i dosta toga se može načiniti na planu političke taktike.

Tako da je ovo, smatra Komšić, bila maestralna pobjeda Titovih partizana bez obzira na ogromne žrtve koje su pretrpjeli i “sigurno je da je ta bitka jedna od svijetlih tačaka u Titovoj vojničkoj i političkoj biografiji”.

– Svake godine poslije rata dolazim ovdje i vidim kako broj ljudi koji prisustvuju obilježavanju ove godišnjice sve se više povećava, a ono što je još značajnije sve je više mladih ljudi koji dolaze na ovo mjesto. To je pohvalan podatak prije svega za BiH da se cijeni priča o borbi protiv fašizma i to je za mene optimističan znak – mišljenja je Komšić.

Poručio je da bez obzira na to koliko ponekad bilo teško boriti se protiv svih oblika fašizma, šovinizma, rasizma i ksenofobije svake vrste, u BiH uvijek ima osoba koje su spremne boriti se protiv toga.
Bitka za ranjenike jedna je od najhumanijih bitaka u historiji ratovanja i ratne operacije koja je presudno utjecala na tok narodnooslobodilačke borbe od 1941. do 1945. godine i Drugog svjetskog rata.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close