Komisija za ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova

Komisija za ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova želi da informiše javnost da je u skladu sa Poslovnikom Općinskog vijeća, donijela svoj Program rada za 2013. godinu, u koji je jednoglasno inkorporirala i stavku tematskih mjesečnih sjednica sa predstavnicima svih organizacija koje se bave pitanjima mladih sa područja općine Visoko a u saradnji sa nadležnim općinskim službama. Komisija ovim želi biti dostupnija udruženjima koja se bave pitanjima mladih, stvoriti prostor za saslušavanje njihovih ideja, planova i problema, pomoći u promovisanju konstruktivnih i inovativnih projekata, te razviti zdraviji ambijent za slobodnu diskusiju o svim pitanjima koja se tiču mladih naše Općine.

Komisija za ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova

PREDSJEDNIK
Dejan Šćepanović

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close