Visoko

Koalicija osoba sa invaliditetom u posjeti JU Dom zdravlja Visoko

PREDSTAVNICI KOALICIJE OSOBA SA INVALIDITETOM (OSI) POSJETILI JU DOM ZDRAVLJA  VISOKO

 

Na inicijativu koju sačinjavaju Udruženje slijepih,Invalidi rada i Savez za sport i rekreaciju invalida općine Visoko, u  uprostorijama Dom zdravlja Visoko upriličen je sastanak  sa direktorom JU dr Senad Karavdić i pomoćnik  dr Zlatko Handžić.

Tema sastanka bila je unapređenje  partnerskih odnosa  sa ciljem poboljšanja kvalitete pružanja usluga i poštivanje stavki iz Konvencije  UN o pravima osoba sa invaliditetom i Strategije o pravima OSI.

U vrlo ugodnom razgovoru sa Direktorom JU DZ Visoko uočen je nedostatak sredstava kojima bi se na vrlo jednostavan način unaprijedile usluge i uslovi zadovoljenja potreba OSI.

Ono što nedostaje   JU jeste i zvanična informacija o broju OSI po raznim osnovama kako bi lakše usmjeravali svoje planove u budućnosti, za što su članovi delegacije Koalicije iskazali interes da rade na registru osoba sa invaliditetom. Dosadašnji problem slijepih osoba u kretanju i pronalasku odgovarajućih ordinacija , može se lako prevazići sa ispisom istih na Brajevom pismu,odnosno pismu prilagođenom slijepim osobama kao i izrada taktilnih staza kojima bi lakše dolazili do istih. Namjera Doma zdravlja je da u što kraćem vremenu učini iskorak na izgradnji  toaleta za OSI koji nedostaje ovoj JU, i očekuju pomoć u realizaciji od osnivaća, tj općine Visoko.

Također je zaključeno da će se u narednom periodu popraviti protok informacija sa jedne i druge strane, a sve u cilju postizanja bolje i uspješnije saradnje koja će za rezultat imati bolju,raznovrsniju i kvalitetniju medicinsku ponudu.  Na primjednu da se suprotno Konvenciji UN o pravima OSI  vrše i određena favoriziranja pojedinih kategorija OSI, kao što su prednost kod pregleda, oslobađanje od participacije…, direktor odgovara da je sve u skladu sa zakonskom regulativom, ali da nema ništa protiv pokretanja inicijative za izmjenu i dopunu iste.

 

 

Senad Goralija

 

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close