Klas u ovoj godini planira dobit od 3 miliona KM

Na Skupštini dioničara Klasa, koja je održana 26. maja, donesena je odluka o pokriću gubitka društva po godišnjem obračunu za poslovnu 2013. godinu, izvještava Indikator.ba.
Klas je u 2013. godini ostvario gubitak od 12,860.177,93 KM, a odlukom dioničara gubitak se pokriva sa 8,418.479,69 iz fonda rezervi, a 4,441.698,24 ostaje kao akumulirani gubitak.
Na sjednici su usvojeni Godišnji izvještaj Društva za 2013. godinu, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaj revizora, Odbora za reviziju i Nadzornog odbora.
Takođe, usvojen je Plan poslovanja Društva za 2014. godinu prema kojem je predviđena dobit od 3,077.000 KM.
Dioničari su donijeli i odluke o razrješenju dužnosti članova Nadzornog odbora, a imenovani su i novi članovi Nadzornog odbora, koji održavaju novu vlasničku strukturu: Sulejman Hrvić, Semir Sejdinović i Haris Jahić.
Na sjednici je, takođe, donesene odluka o prestanku rada društva ”KLASS-CON”d.o.o. Sarajevo, koje se bavilo nespecijalizovanom trgovinom na veliko, kao i odluka o zaduženju društva i zalaganju nekretnina.

Indikator.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close