Odmrznuto 24,47 mil EUR sredstava bivše SFRJ u Credit Lyonnais

Trgovački sud u Parizu nedavno je donio presudu, kojom je odmrznulo sredstva bivše Narodne banke Jugoslavije na računima francuske banke Credit Lyonnais u iznosu od 24.470.000 €.
Banka će odmrznutu imovinu raspodijeliti među državama sljednicama. Slovensko ministarstvo finansija već je saopćilo da Sloveniji pripada 3,9 miliona plus kamate.
Na ovaj način podiijeljena sredstva na računima bivše zajedničke države i u posljednjoj stranoj komercijalnoj banci, a države nasljednice čeka još podjela sredstava u preostalim bankama SFRJ sa mješovitim kapitalom.
Credit Lyonnais je sredstva Narodne banke Jugoslavije zamrznuo na temelju odluka donesenih 90-ih godina, kada nije bilo poznato ko su države nasljednice SFRJ i i korisnici tih sredstava.
Credit Lyonnais nije želio odmrznuti srestva bez odgovarajuće presude ili pisane punomoći, pa je Narodna banka Srbije u 2013 u Parizu pokrenula sudski postupak kojem su se kao dobrovoljni umješači pridružile ostale države nasljednice. U nedavnoj presudi, sud u Parizu je potvrdio argument država nasljednica i Credit Lyonnais naredio raspodjelu zamrznute imovine bivše SFRJ u skladu sa Sporazumom o pitanjima sukcesije, naknadu štete, kamata i izmirenje sudskih troškova.

Indikator.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close