BiHPrivreda

Kakva je iskorišćenost sredstava iz IPA programa?

Od ukupnog iznosa IPA sredstava alociranih za BiH iz državnih programa IPA 2007-2013 (513,246 miliona eura) zaključno sa 10. martom 2017. godine ugovoreno je ukupno 92% ili 473,854 miliona eura, podaci su Direkcije za evropske integracije.

Procenat ukupno isplaćenih sredstava izvođačima koji implementiraju IPA projekte iz državnih programa 2007-2013 je na nivou od 84% ili 429,987 miliona eura.

U okviru IPA I finansijskog instrumenta trenutno se u procesu provedbe nalazi 61 projektni ugovor koje realizuju kompanije odabrane na tenderima koje raspisuje, provodi i zaključuje Delegacija EU u BiH.

Kada je riječ o IPA II sredstvima alociranim za BiH iz državnih programa IPA II 2014-2016 zaključno sa 10. martom 2017. godine ugovoreno je ukupno 20% ili 31,878 miliona eura. Procenat ukupno isplaćenih sredstava iz državnih programa 2014-2016 je na nivou od 9% ili 13,423 miliona eura.

U okviru IPA II finansijskog instrumenta trenutno se u procesu provedbe nalaze 24 projektna ugovora.

Direkcija za evropske integracije je na temelju podataka Delegacije EU u BiH pripremila detaljniju analizu sa pokazateljima klasifikovanim prema godišnjim IPA alokacijama.

Održavanje narednog sastanka Odbora za praćenje IPA projekata planirano je krajem 2017. ili početkom 2018. godine.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close