Kako su ‘školovani lopovi’ doveli Kanton Sarajevo pred bankrot izdavši 626 nevažećih diploma

PRESUDA TEŠKA 3,5 MILIONA KM PROTIV PROFESORA FPN: Kako su ‘školovani lopovi’ doveli Kanton Sarajevo pred bankrot izdavši 626 nevažećih diploma

 

Rukovodeći ljudi FPN-a na čelu sa bivšim i sadašnjim dekanom prof. dr. Mirkom Pejanovićem i prof. dr. Šaćirom Filandra, te tadašnji predsjednik Upravnog odbora FPN-a koji je sve nezakonite odluke bjanko potpisivao za dobro plaćenu funkciju Predsjenika UO, a inače je profesor na FIN-u prof. dr. Adnan Silajdžić,  prodekan za nastavu prof. dr. Asim Mujkić, koordinator postiplomskih studija 4+1 prof. dr. Senadin Lavić i drugi, odgovorni su za milionski kriminal (3,5 miliona KM) na FPN, jer su izdali 626 nevažećih diploma sa zvanjem „magistra“. Na kraju su, nažalost, pustili u opticaj nevažeće diplome!

Piše Teufik Hadžiahmetović, thebosniatimes.ba

Dana 06.10.2015. godine donesena je historijska pravomoćna presuda u procesu koji se razvlačio punih pet godina od strane raznoraznih političkih centara moći, tužilačko-sudskih instanci koje su u sprezi, a sada se to može sa sigurnošću reći, presuda kriminogenim krugovima unutar akademske zajednice. Ovo je pobjeda pojedinca nad korumpiranim sistemom i dokaz da unutar sudova ipak postoje pojedinci koji svoj posao rade časno i pošteno.

Naime, dana 06.10.2015. godine vijeće Kantonalnog suda u Sarajevu sastavljeno od sudija Rade Bjeljajca, kao predsjednika vijeća, zatim Edine Danilović i Nedžide Hadžić, kao članova vijeća u upravnom sporu tužitelja Javna ustanova Fakultet političkih nauka u Sarajevu protiv tuženog Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo donijelo je pravosnažnu presudu br. 09 0 U 011329 15 Uvp u kojoj vijeće kaže: „Iz naprijed navedenog proizilazi da je tužitelj postupio suprotno citiranim odredbama Zakona o visokom obrazovanju, Pravilnika o korištenju akademskih titula i sticanju naučnih zvanja na visokoškolskim ustanovama u Kantonu Sarajevo., broj 11-02-28928/08 od 14.10.2009.godine kao i Odluke Vlade Kantona Sarajevo o davanu saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija Univerziteta u Sarajevu te fakulteta i akademija u njegovom sastavu, broj: 02-05-19288-9/09 od 11.06.2009.godine, jer je u suprotnosti sa odredbama člana 9. Tačka i) i člana 81. Stav 1 Zakona o visokom obrazovanju objavio Konkurs za prijem kandidata na magistarski studij 4+1 (dakle drugi ciklus u trajanju od jedne godine), iako je nesporno da je od školske 2005/2006 godine na Fakultetu političkih nauka usvojen Model 3+2+3, odnosno tri godine dodiplomskog studija, dvije godine drugog ciklusa ili master studija i tri godine doktorskog studija (tvrdnja da se radi o zajedničkom studiju u smislu člana 44. Zakon o viskom obrazovanju takođe je neosnovana jer je za isti trebala saglasnost ministarstva, koja takođe nije pribavljena); da nije proveden pojedinačan postupak ekvivalencije ranije stečenih akademskih titula u skladu sa odredbom člana 167. Stav 1 i 2. Zakona o visokom obrazovanju, a kako bi se utvrdilo da li prijavljeni studenti pojedinačno ispunjavaju uslov za upis na drugi ciklus studija u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Pravilnikom o korištenju akademskih titula i sticanju naučnih i stručnih zvanja na visokoškolskim ustanovama u Kantonu Sarajevo, te je na taj način omogućeno nezakonito dodjeljivanje akademskog zvanja magistar, suprotno naprijed citiranim oderedbama Zakona i Pravilnika, te je istovremeno utvrđena nezakonita cijena studija u iznosu od 5.500,00 KM iako je ista utvrđena u suprotnosti sa Odlukom o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija Univerziteta u Sarajevu, te fakulteta i akademija u njegovom sastavu, a bez prethodno dobijene saglasnosti od strane Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo.“

Podsjetio bih također javnost i da je tročlano Vijeće suda – Aida Šabanović, Aida Salčinović – Kuljanin i Danijela Mikić, donijelo presudu kojom se tužba Fakulteta, radi poništenja rješenja kantonalne inspekcije, odbija, a žalba nije dozvoljena.

Rješenjem, koje FPN nije uspio pobiti, naloženo je menadžmentu Fakulteta da dodjele zvanja studentima nakon završetka magistarskog studija (organizovanog na osnovu konkursa od 12.11.2009. i konkursa od 04.12.2009.) izvrši u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju KS-a i Pravilnikom o sticanju akademskih titula i naučnih i stručnih zvanja.

Naloženo je Fakultetu i da cijenu magistarskog studija uskladi sa Odlukom Vlade KS-a o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija na Sarajevskom univerzitetu. Inače, riječ je o magistarskom studiju na koji se upisalo 626 studenata, na devet smjerova.

Nakon nalaza prosvjetnog inspektora, diplome sa ovog magisterija proglašene su ništavnim, a u proljeće 2013. sadašnji dekan FPN-a prof. dr. Šaćir Filandra kazao je kako je napravljen jedan proceduralni propust koji ne bi trebao utjecati na dignitet diplome. Baš me interesira šta sada uvaženi dekan Filandra ima za reći kada su iscrpljeni svi pravni lijekovi?!

Sama presuda kaže kako su iscrpljene sve pravne mogućnosti. Dosad smo imali presudu protiv Pejanovića kojom je imenovani osuđen uslovno i nakon presude ekspresno sklonjen u Parlament FBiH putem kompenzacijske liste. Odbijen je zahtjev da se predmet vrati u pređašnje stanje jer se on nije pojavio dva puta na sudu, zatim sam dobio prvostepenu presudu protiv Fakulteta, čekam i drugostepenu u kojoj je oglašena ništavnost PDS 4+1, a ovo je šesto očitovanje raznoraznih sudskih instanci glede ovoga slučaja ili bolje rečeno kriminala Fakulteta političkih nauka. Ne očekujem da se u sve uključi kantonalna Skupština, jer ovo je ‘vruć krompir’, mada očekujem od aktuelnog Ministra obrazovanja i nauke KS da pokrene krivične prijave protiv odgovornih! O rješenju suda se ne raspravlja, ono se provodi. Pitanje je i za čije interese radi Kantonalno tužilaštvo i jesu li svjesni reperkusija po sve građane Kantona. Bivši ministri Kešo i Suljagić kazali su mi da bi provođenje presude moglo dovesti do bankrota KS-a. Sa Fakulteta samo ponavljaju da će sve biti uredu, a upravo vidimo da nije tako. Stoga me zanima da li će sada promijeniti ploču i staviti neki drugi repertoar?

U prvostepenoj presudi Općinskog suda u Sarajevu, u cjelosti je usvojen moj tužbeni zahtjev. Ugovor o magistarskom studiju 4+1 od 25. februara 2010. je proglašen ništavnim, te je naloženo Fakultetu da isplati 1.000 KM tužitelju uz zatezne kamate. Naloženo je i da se meni i mojoj supruzi Aidi, koja je također upisala ovaj magistarski studij, nadoknade, uz sav uplaćeni novac, i troškovi parničnog postupka od 1.682,40 KM.

Odgovorne osobe

Prema dokumentaciji koju posjedujem za malverzacije su odgovorni čelnici, odnosno rukovodstvo UNSA:  bivši i sadašnji rektor prof. dr. Faruk Čaklovica i prof. dr. Muharem Avdispahić, generalni sekretar UNSA Zoran Selesković, Uprava i čelni ljudi FPN-a na čelu sa bivšim i sadašnjim dekanom prof. dr. Mirkom Pejanovićem i prof. dr. Šaćirom Filandra, te tadašnji predsjednik Upravnog odbora FPN-a koji je sve nezakonite odluke bjanko potpisivao za dobro plaćenu funkciju Predsjenika UO, a inače je profesor na Fakultetu islamskih nauka na katedri Akaida prof. dr. Adnan Silajdžić, prodekan za nastavu prof. dr. Asim Mujkić, koordinator postiplomskih studija 4+1 prof. dr. Senadin Lavić, rukovodioci smjerova kao npr. rahmetli prof. dr. Nijaz Duraković i sadašnji dekan prof. Filandra, sekretar FPN-a Šaban Begović, šef studentske službe mr Ismet Salkić, Bivši Ministar obrazovanja KS Damir Marjanović koji se svo vrijeme ponašao teatralno štiteći zakonitost, zatim tu su i članovi Senata UNSA, a sve navedene je štitio i nije ništa poduzimao kako bi spriječio dokazane i presuđene nezakonitosti tužilac Tužilaštva Kantona Sarajevo Ermin Gačanović (kao što je činio i u slučaju kriminala u „Bosnalijeku“).


FOTO: Silajdžić, Marjanović, Pejanović, Filandra, Lavić, Mujkić

Nakon svih presuda , sačinjenog hodograma i svega do sada što je u prethodnih pet godina napisano i izrečeno ostavljam na savjest glavnoj tužiteljici gospođi Burzić da samo pohapsi u spektakularnoj akciji SIPE ili neke druge policijske instance kakve gledamo u obračunu države sa kriminalcima odgovornim za milionski kriminal na Fakultetu političkih nauka, i naravno potencijalno odgovorne za bankrot Kantona Sarajevo, jer direktna šteta koja je pričinjena je 626 nevažećih zvanja „MAGISTARA“ i isto toliko zagorčanih ljudskih sudbina, kao i moguće procesuiranje mojih kolega koji su, nažalost, pustili u opticaj nevažeće diplome, što se može tretirati kao saučesništvo. Ili u najmanju ruku šteta pričinjena prema poslodavcima jer su mnogi ostvarili određene privilegije i beneficije u vidu povećanja plate, zadržali radna mjesta koja su uslovljena sticanjem magistarske diplome, ili napredovali u karijeri! Također, pojedine kolege su u međuvremenu stekle i zvanje doktora na raznim univerzitetima u BiH i regiji. Pitanja je mnogo, a vrijeme polahko curi jer neko sada treba provesti sudsku presudu i pokazati nama, ‘običnim smrtnicima’ da ipak postoji pravna država, a što sam kao pojedinac uspio dokazati iako sam protiv sebe imao cijeli kriminogeni aparat.

Da li postoji pravna država pitanje je sada!?

(The Bosnia Times)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close