Kako je dobro biti poslanik u BiH: Pravilnici i odluke garantuju i isplate nezarađenog

Parlamentarci imaju pravo na plaće, paušal, topli obrok, naknade za prevoz, odvojeni život…- minimalno od 5.500 do čak 7.000 KM…

(Almir Terzić – Buka)

Dok u državi preko 550.000 nezaposlenih traži bilo kakav posao, pa čak i uz spremnost da rade za minimalac, prebijednih 380 KM parlamentarci imaju pravo na plaće, paušal, topli obrok, naknade za prevoz, odvojeni život, smještaj, dnevnice, ad hoc komisije – minimalno od 5.500 do čak 7.000 KM mjesečnih primanja. Tu su i reprezentacije, plaćen mobilni telefon, otpremnine…

Zajednička komisija za administrativne poslove Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine naprosto je zatrpana zahtjevima poslanika/zastupnika i delegata/izaslanika za isplatama raznih vrsta naknada. BUKA doznaje kako se najčešće radi o onim za ostvarivanja prava na razlike plaća kao i isplate troškova naknada za rad u ad hoc komisijama i privremenim i povremenim parlamentarnim tijelima.

I dok u državi sa preko 550.000 nezaposlenih traži bilo kakav posao, pa čak i uz spremnost da rade za minimalac uz prebijednih 380 KM državni im parlamentarci uporište za svoje prekobrojne privilegije pronalaze u po jednoj odluci i pravilniku: o načinu obračuna plaća i ostalih materijalnih prava poslanika i delegata Parlamentarne skupštine BiH i materijalnim troškovima u PS BiH.

U skladu sa navedenim članovi Kolegija, predsjedavajući i zamjenici predsjedavajućeg Predstavničkog/Zastupničkog Božo Ljubić (HDZ 1990), Denis Bećirović (SDP) i Milorad Živković (SNSD) i Doma naroda PS BiH Dragan Čović (HDZ BiH), Sulejman Tihić (SDA) i Ognjen Tadić (SDS) imaju pravo na osnovu plaću u iznosu od 4.134,24 KM.

Njima je omogućeno i da mjesečno potroše po 1.000 KM računa za mobilne telefone , a na na raspolaganju im je i 1.000 KM mjesečno za troškove reprezentacije – 500 KM interne (u Parlamentu BiH) i 500 KM eksterne (van zgrade institucija BiH).

Članovi Kolegija imaju pravo i na korištenje biznis-klase prilikom putovanja avionom u inostranstvo što dakako, obilato koriste. Samo ta stavka Parlament BiH je koštala na desetine hiljada maraka u proteklom periodu za putovanja prvenstveno Bećirovića i Živkovića u Kanadu, a ovaj dvojac na isti način biznis-klasom je sa Ljubićem putovao i u Tursku prošle godine.

Iznimno dobro je i za 22 parlamentarca koji obavljaju pozicije predsjedavajućih zajedničkih ili komisija jednog od domova i klubova političkih stranaka i naroda. Tako Drago Kalabić, Krstan Simić, Staša Košarac i Dušanka Majkić (SNSD), Mladen Bosić, Borislav Bojić i Aleksandra Pandurević (SDS), Petar Kunić i Dragutin Rodić (DNS), Saša Magazinović, Mirza Kušljugić, Hasan Bećirević i Danijela Martinović (SDP), Asim Sarajlić, Šefik Džaferović, Halid Genjac i Amir Fazlić (SDA), Mate Franjičević, Niko Lozančić i Borjana Krišto (HDZ BiH), te Mirsad Đugum i Emir Kabil (SBB) imaju osnovnu plaću po tom osnovu 4.039,20 KM.

Svima njima je na raspolaganju mjesečna reprezentacija (interna) u visini od 200 KM, te plaćeni troškovi mobilnih telefona u iznosu do 150 KM.

Isti iznos prava na reprezentaciju (200 KM), te plaćene troškove mobilnog telefona do 100 KM mjesečno imaju i sekretari Predstavničkog, odnosno Doma naroda PS BiH Bojan Ninković i Marin Vukoja, te sekretar Zajedničke službe PS BiH Ferid Buljubašić, kao i parlamentarni vojni povjerenik Boško Šiljegović.

Inače, preostalih 29 poslanika/zastupnika i delegata/izaslanika koji imaju samo tu funkciju ostvaruju pravo na osnovnu plaću u iznosu od 3.991,68 KM (bez minulog rada koji se uvećava za 0,5 posto plaće za svaku godinu radnog staža do najviše 20 posto).

U skladu sa odlukom o načinu obračuna plaća i ostalih materijalnih prava poslanika svi parlamentarci bez obzira na poziciju unutar Parlamentarne skupštine BiH imaju pravo na topli obrok od osam KM po danu (oko 168 KM mjesečno), umanjuje im se samo za vrijeme službenog putovanja u i van zemlje kada ostvaruju dnevnice. Tu su i troškovi naknade za prevoz za dolazak i odlazak sa posla u visini od 53 KM.

Ova odluka im omogućava i naknadu za odvojeni život u iznosu od 400 KM (za one koji prijave prebivalište izvan mjesta stanovanja), te troškove zakupa stana do 500 KM (ne uključuje režijske troškove).

Parlamentarci koji dolaze na sjednice, a imaju mjesto prebivališta van Sarajeva imaju i pravo na dnevnice u iznosu od 25 KM po danu.

Pravilnik o materijalnim troškovima u Parlamentarnoj skupštini BiH, pak parlamentarcima osigurava pravo na paušal u visini od 712,80 KM.

Isti akt kojeg donosi Zajednička komisija za administrativne poslove Parlamentarne skupštine BiH garantira parlamentarcima i naknadu za rad u zajedničkim ili ad hoc komisijama jednog od domova Parlamenta BiH. Mjesečna naknada po tom osnovu iznosi 475,20 KM s tim što se jednom poslaniku/zastupniku ili delegatu/izaslaniku istovremeno može platiti učešće u najviše dvije takve komisije, odnosno po 950,40 KM.

Tako se mjesečna primanja poslanika/zastupnika i delegata/izaslanika kreću od minimalno 5.500 do čak 7.000 KM u zavisnosti od pozicije unutar Parlamenta BiH i korištenja dodatnih naknada i dnevnica što ih svrstava među najplaćenije parlamentarce u regionu.

No, kolika je nezajažljivost parlamentaraca najbolje svjedoći i primjer sa posljednje sjednice Zajedničke komisije za administrativne poslove kada je delegatu Krstanu Simiću radi odlaska u penziju odobren iznos za otpremninu u visini od šest plaća, odnosno 28.476,60 KM. A, sve u skladu sa pravilnikom kojim su za sebe parlamentarci osigurali da budu iznad svih. Tako se na njih i kod odlaska u penziju primjenjuju povoljniji uvjeti. Dok radnici sa punim radnim stažom od 40 godina dobiju svega 2.484 KM otpremnine ili tri prosječne plaće parlamentarcima se isplaćuje jedanaest puta više – šest, ali ne prosječnih, radničkih, već njihovih plaća.

Uz to, kao što je slučaj sa Simićem, a ranije, u prošlom mandatu i sa zastupnikom Selimom Bešlagićem (SDP) oni nastavljaju da ostvaruju primanja iz Parlamenta BiH i to u visini razlike penzije i plaće koju bi ostvarivali po tom osnovu da su stalno zaposleni. Zadržavaju i sve dodatne privilegije koje im donosi funkcija unutar Parlamenta BiH.

U Parlamentu BiH plaća se čak i ono za što se nije zaradilo samo ako se radi o parlamentarcu, pa makar i nekadašnjem. Tako je Zajednička komisija za administrativne poslove uvažila zahtjev bivšeg izaslanika i člana Kolegija u Domu naroda PSBiH Ilije Filipovića (HDZBiH), aktualnog zastupnika u Saboru Republike Hrvatske iz izborne jedinice za dijasporu (BiH) pa će mu Parlament BiH isplatiti iznos od 8.078,40 KM. Filipović je tražio, i dobio, naknadu za članstvo u Komisiji za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije PSBiH u periodu od 14. jula 2010. do 21. decembra 2011. godine.

Odobrena je isplata Filipoviću za period kada komisija čiji je bio član uopće nije radila jer nije bilo predsjedavajućeg, a navedeni period odnosi se i na vrijeme predizborne kampanje za opće izbore kada Parlament BiH nije zasjedao, a novi saziv u potpunosti je konstituisan tek početkom juna 2011. godine.

Administrativna komisija verificirala je i rješenje o pravu na naknadu za rad u učešću privremene zajedničke komisije oba doma PSBiH za sprovođenje procedure za izbor tri člana Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i obezbjeđivanja kvaliteta. Počev od 31. januara 2013. pravo na naknadu od 475,20 KM imaju delegati Nermina Kapetanović (SDA), Krstan Simić i Borjana Krišto, te poslanici Petar Kunić, Nermina Zaimović – Uzunović (SDP) i Božo Ljubić.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close