-TopSLIDEVisoko

JKP Gradska groblja su “zavalili” bivši menadžment i bivše vlasti, preduzeće neće biti ugašeno!

Svi su sve znali šta se radi sve vrijeme u JKP Gradska groblja Visoko. Svi su šutili jer im je bilo dobro. Stanovi, fakulteti vikendom, sumnjive diplome, kompenzacije preko Pokopnog za odabrane…. Pravo i stvarno stanje se krilo od onih koji to ne treba da znaju i da smetaju. Na svakoj sjednica Upravnog odbora sve je bilo med i mlijeko. Zvanična priča je bila da su svi dužni “Grobljima”, a oni nikom. Na sastancima su se prevrtali papiri kada bi u kancelarije ulazili oni što imaju puno onog nepotrebnog “zašto”? Problemi su samo nastajali kada eventualno neko ne bi htio potpisati odluke o kupovinama makedonskog kamena za plato ispred Kapele, kad bi se remetili planovi i talovi projektanata ili recimo kada bi se neko malo glasnije zapitao zašto svaki izvještaj Stolarije iskazuje gubitak, odnosno, zašto se ista ne ukine i zašto se ne kupuju gotovi tabuti i sanduci umjesto nepotrebnih službenih putovanja po Srbiji sa ciljem kupovine daske od topole i posebne boje?

i svi su to tada, od kojih mnogi rade i danas, znali i šutili iz sebi znanih razloga i interesa. Neki od njih se danas pojavljuju kao savjetnici i “spasioci” iako ih u svemu zanima samo da im se uveže radni staž kako bi mogli mirnije ostvariti penziju. A u to vrijeme kada se nastajali gubitci za koje čekaju da neko danas uzme kredit kako bi im se staž uvezao podanički su zabijali glavu u pijesak prilikom raznoraznih revizija koje su tada dobijale pozitivne ocjene revizora!?

Nastavak priče je poznat, uslijedio je stečaj koji je uspješno okončan 2017.godine. Stečajni upravnik je to slavodobitno i objavio i činilo se kako je javno preduzeće koje oprema Visočane na drugi svijet spašeno. Međutim pet godina kasnije isplivavaju novi dugovi koji su iz nepoznatih razloga bili sakriveni, a koji prelaze cifru od 5 miliona KM i za koje je nejasno kako se mogu pojaviti nakon zvaničnog dokumenta o uspješno završenom stečajnom postupku iz 2017.godine. Vruć krompir je dat u ruke novog direktora Emira Dizdara kome je ta funkcija pripala raspodjelom vlasti koalicionih partnera SDA i NES-a.

Upravo smo svjedočili jučerašnjim hapšenjima policijskih službenika Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), u sklopu akcije Magnet, gdje su uhapsili bivšeg direktora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu Farisa Gavrankapetanovića, bivšeg kantonalnog ministra zdravstva Zlatka Vukovića, bivšeg premijera Kantona Sarajevo Fikreta Musića te uposlenicu KCUS-a Muvedetu Čedić koji se terete za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja, te malverzacije prilikom javnih nabavki na Kliničkom centru u periodu od 2011. do 2012. godine. Zašto ne bi priželjkivali da se iste stvari počnu dešavati po Visokom, a materijala i krivičnih djela ne nedostaje, naprotiv.

S pravom nezadovoljnih 26 radnika nakon serije naših tekstova o stanju u JKP Gradska groblja i jednom od mogućih scenarija, a to je gašenje preduzeća, obratilo se aktuelnom gradonačelniku Visokog Mirzi Ganiću koji zakazuje sastanak sa Sindikatom preduzeća za petak (09.12.2022.)

U pismo koje je Ganić poslao na ruke predsjednice Sindikalne organizacije Jelke Čilaš on navodi kako saziva sastanak na kojem želi da otvoreno razgovara o problemima koji otežavaju rad ovog javnog komunalnog preduzeća, ali i o iznalaženju odgovarajućih rješenja.

Ganić već u samom uvodu podsjeća predstavnike Sindikata da su im potpuno pogrešno prezentovani podaci u vezi sa kreditnim zaduženjem, a najvjerojatnije kao izraz nesposobnosti uprave da, primjenom menadžerskih znanja i sposobnosti, kvalitetnom organizacijom i racionalnim korištenjem resursa, osigura pretpostavke rješenjima za novonastalu situaciju.

Nadalje gradonačelnik Ganić donosi zaključak da se Uprava preduzeća odlučila da svoju nesposobnost “pokrije” sa iskrivljavanjem činjenica i dovođenjem u zabludu ostalih radnika, što se prikazuje kao nečija namjera da “ugasi” ovo javno komunalno preduzeće, a što kako tvrdi nije tačno.

Gradska groblja Visoko
Gradska groblja Visoko

“Ova Gradska uprava je zatekla dugovanja ranije gradske uprave prema JKP “Gradska groblja” d.o.o. Visoko u iznosu od gotovo 400 hiljada KM. Taj dug je u cijelosti izmiren u prva dva mjeseca mandata novog gradonačelnika.

Također, ova Gradska uprava je tek prije dva mjeseca saznala da ovo javno komunalno preduzeće ima neizmirene obaveze prema Federaciji u iznosu od cca. 670 hiljada KM (iz perioda stečaja) i otvoreno se postavlja pitanje zašto se taj podatak krio (i od Osnivača, a najverovatnije i od radnika preduzeća), a preduzeće je imalo mogućnost da ovu obavezu bar djelimično izmiruje.

Nadalje, problem sa dugovanjem poreza i doprinosa se odnosi na 2012. i 2013. godinu, i rezultat je “kvalitete” rada onih struktura koje su ovo javno komunalno preduzeće zadužile sa preko 15,5 miliona KM i odvele ga u stečaj.

Ova Gradska uprava nije imala informacije da se u Federalnom ministarstvu finansija nalaze na rješavanju žalbe koje su tadašnje strukture neopravdano upućivale sa namjerom da sakriju svoju nesposobnost i višemilionske gubitke koje su proizvele svojom nesposobnošću i nesavjesnošču, kao što ostaje nepoznato i to zašto je ovaj predmet “izvučen iz ladice” nakon gotovo 10 godina i po čijem nalogu, jer je sasvim jasno da uspješnost poslovanja ovog preduzeća samo potvrđuje nesposobnost tadašnjih upravljačkih struktura, jer nam nije poznat ni jedan drugi slučaj da je pogrebno preduzeće “propalo” osim ovog našeg, što je, ponavljam, rezultat načina rada tadašnjih struktura.

Međutim, vidljivo je, nažalost, da je sadašnja uprava preduzeća aktivno započela sa “uzimanjem savjeta i dobre prakse” upravo od onih koji su svojevremeno i upropastili ovo preduzeće, a davanjem netačnih informacija, prvenstveno radnicima, ponovo započeli praksu kakva je bila prisutna i prije stečaja.

Stoga je, u vezi sa kreditnim zaduženjem, potrebno znati sljedeće:

Grad Visoko je bio spreman biti sudužnik kreditnom zaduženju, međutim, Federalno ministarstvo finansija je dalo nedvosmislen odgovor u kojem ističe da bi to bilo nezakonito.

Stoga je pokrenut postupak samostalnog kreditnog zaduženja, kojim bi se uplatom osnovnog duga od 1,6 miliona oprostile kamate u iznosu od 3,3 miliona konvertibilnih maraka.

Svjesni finansijskih sposobnosti JKP “Gradska groblja” d.o.o. Visoko, ova Gradska uprava je obznanila svoju namjeru da najmanje poveća izdvajanja za finansiranje komunalnih djelatnosti, što u cijelosti osigurava potrebna finansijska sredstva za uredno servisiranje obaveza u pogledu povrata kredita.

Također, pošto je u 1,6 miliona glavnog duga Poreznoj upravi FBIH sadržano i preko 800 hiljada KM duga za doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), prepoznato je da upravo radnici JKP “Gradska groblja” d.o.o. Visoko imaju najveći interes da se ovo pitanje riješi na ovakav način, jer se sadašnjim neadekvatnim rukovođenjem ponovo došlo u situaciju da se radnicima koji ispunjavaju uslove za penziju ne mogu uplatiti doprinosi koji se duguju iz ranijeg perioda.

Također, ova Gradska uprava je, osim namjere za povećanje iznosa za finansiranje programa komunalnih djelatnosti, otvorila i niz drugih mogućnosti da JKP “Gradska groblja” d.o.o. Visoko obavlja i druge poslove koji bi uveliko omogućili i dodatno poboljšanje finansijskih prilika (ulaganje u nabavku opreme za javna parkirališta i povećanje njihovog broja). I ovdje je potrebno spomenuti da se ova djelatnost, svugdje u svijetu, smatra “zlatnom prilikom” osim kod nas, a što je opet rezultat lošeg rukovođenja, jer bih lično volio znati podatak da li je sadašnja uprava, bar jednom obišla javna parkirališta i registrovala koliko parkiranih automobila nema parking kartu. O radu vozila “pauk”, “lisicama” i urednom parkiranju na iscrtane parkinge ne treba ni govoriti.

Sve naprijed navedeno jasno ukazuje da se i ovaj put, nažalost, nesposobnost najodgovornijih ljudi u JKP “Gradska groblja” d.o.o. Visoko pokušala „maskirati” sa neistinama da neko hoće da ugasi ovog preduzeće.

Da je takva namjera postojala, do sad bi bila i realizovana, jer je blokada računa trebala nastupiti u junu, a mi smo praktično na kraju kalendarske godine, a i ovdje je potrebno naglasiti da to nije rezultat zalaganja uprave JKP “Gradska groblja” i onih koji svoje neuspjehe sakrivaju iza tuđih uspjeha, nego rezultat stalnih napora onih koji žele dobro ovom preduzeću, a to sve vrijeme i pokazuju; od izmirenja “starih” dugova, povećanja finansijskih izdvajanja i davanja podrške svim dobrim poslovnim prijedlozima.

Osim naprijed pobrojanih, Grad Visoko ima i još nekoliko alternativnih rješenja za ove probleme, ali je za takva rješenja potrebno imati punu saradnju svih struktura u javnom komunalnom preduzeća, a ne opredijeliti se da se neistinama radnici preduzeća dovode u zabludu, i na taj način sakrivati svoje nesposobnosti, te savjete za budući rad uzimati od onih koji su ovo preduzeće svojevremeno i upropastili, kao što se ne smije dozvoliti da do izražaja dolaze oni koji ovoga nisu svjesni i koji, iznutra potpiruju negativnu energiju, nastojeći da širenjem neistina proizvedu neslaganje između Osnivača i radnika ovog javnog komunalnog preduzeća.

Očekujući dolazak rukovodstva Sindikalne organizacije naznačenom terminu, radujem se prilici da se iskrenim razgovorom otklone sve nedoumice u pogledu daljeg rada JKP “Gradska groblja” d.o.o. Visoko”

A osim uposlenika JKP Gradska groblja Visoko kojima se putem pisma upućenog Sindikatu obratio gradonačelnik Ganić sa željom da se ono pročita svim radnicima, jednako je važno da sa ovim pismom bude upoznata i kompletna visočka javnost koja uveliko špekuliše informacijama o gašenju JKP Gradska groblja pa smo se stoga odlučili isto i objaviti kako bi prostor za špekučacije i proizvoljna nagađanja zamijenili činjenicama.

Preuzeto: Visoko.co.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close