Javni poziv za prodaju motornih vozila VGT osiguranja

Na osnovu Odluke broj : 3371/13 od 24.09.2013.godine, DD za osiguranje “VGT” osiguranja Visoko objavljuje: JAVNI POZIV za prikupljanje zatvorenih ponuda za prodaju motornih vozila u vlasništvu “VGT” osiguranja Visoko

I

Podaci o predmetu prodaje:

MOTORNO VOZILO BROJ 1.
Vrsta vozila: N3-teretno vozilo
Marka vozila: MERCEDES BENZ
Tip vozila: 1838 LS, Boja vozila: bijela
Broj šasije: WDB6555331K262364
Broj motora: 4492410922469
Oblik karoserije: BC – tegljač sa sedlom
Godina proizvodnje: 1997, broj vrata: 2,
Najveća dopuštena masa: 18.000 kg,
Masa vozila: 7.645 kg, Snaga motora: 280 kW
Radna zapremina: 14.618,0 ccm
Prva registracija: 12.11.1997. godine

MOTORNO VOZILO BROJ 2.
Vrsta vozila: poluprikolica
Marka vozila: SCHMITZ
Tip vozila: SPR 24
Boja vozila: bijela obična
Oblik karoserije: teretno otvoreno
Godina proizvodnje 1997
Najveća dopuštena nosivost: 26.900,0 kg
Masa praznog vozila: 7.100,0 kg
Prva registracija: 12.11.1997. godine

II

Motorna vozila iz tačke I Javnog poziva se prodaju putem zatvorenih pismenih ponuda bez naknadnih reklamacija, prigovora i žalbi koje se odnose na predmete prodaje.
Motorna vozila iz tačke I se nalaze na parkingu Stanice za tehnčki pregled vozila “REMIS” d.o.o Visoko, Topuzovo Polje bb, Visoko i mogu se pogledati svakim danom od 08 do 15 sati, gdje se mogu dobiti informacije o stanju predmetnih motornih vozila.

III

Javni poziv je otvoren 10 dana počev od 25.09.2013. godine.

IV

Za svaki predmet prodaje se dostavlja pojedinačna ponuda u zatvorenoj koverti sa naznakom : VGT osiguranje, Komisija za prodaju motornih vozila putem zatvorenih ponuda , “ne otvarati”.

V

Sadržaj zatvorene ponude:

-Podaci o fizičkoj osobi (ime i prezime,adresa, broj fiksnog ili mobilnog telefona, kopija lične karte i CIPS-ova potvrda o prebivalištu),
-Podaci o pravnoj osobi ( kopija rješenja o upisu u sudski registar, kopija poreskog uvjerenja, broj fiksnog ili mobilnog telefona, ovlaštenje za osobu koja zastupa pravno lice)
-Iznos ponude izražen u KM,
-Potpis fizičke osobe, odnosno potpis i pečat pravne osobe,
-Ponuda se dostavlja odvojeno za svaki predmet prodaje.
Zatvorene ponude se dostavljaju poštom na adresu “VGT” osiguranja Visoko, Alaudin br.1, 71300 Visoko ili direktno na protokol Direkcije Društva, najkasnije do 04.10.2013.godine (petak) do 15 sati.

VI

Nakon zatvaranja Javnog poziva, imenovana komisija će utvrditi popis ponuđača i ponuđene cijene, te obavjestiti  ponuđaće o izabranoj ponudi, o čemu će se zaključiti sa kupcem kuporpodajni ugovor I precizirati preuzimanje predmetnog vozila.
Troškove transporta motornih vozila, te ostale troškove, snosi kupac.

www.magazinplus.eu

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close