Javni poziv nevladinim organizacijama i fondacijama

Na osnovu člana 33. Statuta Općine Visoko («Službeni glasnik Općine Visoko» broj:1/11 i 8/13), člana 3. Odluke o načinu odabira projekata nevladinih/neprofitnih organizacija po LOD metodologiji («Službeni glasnik Općine Visoko» broj:10/13), Budžeta Općine za 2014. godinu («Službeni glasnik Općine Visoko» broj:10/13) i Programa utroška sredstava broj:01/2-02-252/14, Općinska načelnica Visoko objavljuje JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I FONDACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA KOJE ĆE FINANSIRATI/SUFINSIRATI OPĆINA VISOKO U 2014. GODINI

Općina Visoko poziva sve nevladine organizacije (NVO) i fondacije, koje su registrovane u Bosni i Hercegovini ili u FBiH, da dostave prijedloge projekata koji bi se finansirali / sufinansirali od Općine Visoko za 2014. godinu.

Finansiranje / sufinansiranje projekata vršit će se iz Budžeta Općine u iznosu od 185.000,00 KM i to iz dijela budžetskih pozicija:

  1. Transfer za organizovanje kulturnih i sportskih manifestacija i aktivnosti, iznos 110.000,00KM, za projekte iz oblasti kulture i sporta.

Sredstva za odobrene projekte iz ove oblasti iznosit će od 100,00 KM do 11.000,00 KM.

  1. Transfer za omladinske, obrazovne i istraživačke aktivnosti, iznos 25.000,00 KM, za projekte iz oblasti obrazovanja, projekti za mlade i za istraživačke aktivnosti.

Sredstva za odobrene projekte iz navedenih oblasti iznosit će od 100,00 KM do 2.500,00 KM.

  1. Transfer za udruženja građana, iznos 50.000,00 KM, za projekte socijalne uklučenosti, gender, ljudska prava, prava manjinskih grupa, borba protiv siromaštva i projekti za razvoj i poboljšanje položaja mladih.

Sredstva za odobrene projekte iz navedenih oblasti iznosit će od 100,00 KM do 5.000,00 KM.

Obrasci za apliciranje:

 1. Administracioni podaci o aplikantu
 2. Izjava o podobnosti
 3. Obrazac izvjestaja za 2013
 4. Projektni prijedlog
 5. Finansijski identifikacioni formular
 6. Logicki okvir logicka matrica
 7. Upitnik za sportske klubove
 8. Pregled budzeta i plan potrosnje

 

Press Općine Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close