Javna rasprava o budžeta općine Visoko za 2014. g. i Programa rada OV Visoko za 2014. g.

Građanima općine Visoko, općinskim vijećnicima, radnim tijelima Općinskog vijeća, izvršnim tijelima Općine, javnim preduzećima i javnim ustanovama, mjesnim zajednicama, udruženjima građana, naučnim i stručnim organizacijama, kulturnim i javnim radnicima i svim drugim zainteresovanim licima, Općinsko vijeće Visoko oglašava i upućuje JAVNI  POZIV ZA JAVNU RASPRAVU O

NACRTU BUDŽETA OPĆINE VISOKO ZA 2014. GODINU,

NACRTU ODLUKE O IZVRŠENJU BUDŽETA OPĆINE VISOKO ZA 2014. GODINU,

NACRTU PROGRAMA RADA OPĆINSKOG VIJEĆA VISOKO ZA 2014. GODINU.

Općinsko vijeće Visoko je na 12. sjednici, održanoj 22.11.2013. godine, utvrdilo  Nacrt budžeta općine Visoko za 2014. godinu, Nacrt odluke o izvršenju budžeta općine Visoko za 2014. godinu i Nacrt programa rada Općinskog vijeća Visoko za 2014. godinu, sa zaključkom da se o istim otvara javna rasprava u trajanju od 21 dan.

Javna rasprava o nacrtima dokumenata otvorena je do 13.12.2013. godine, sa napomenom da će se o istim održati završna javna rasprava u velikoj sali Općine Visoko.

Nacrti dokumenata objavljeni su na web stranici Općine Visoko: visoko.gov.ba.

Svi zainteresovani uvid u dokumente mogu izvršiti u Službi za poslove Općinskog vijeća i Općinskog načelnika i Službi za privredu, razvoj, budžet i finansije.

Visoko, 26.11.2013. godine

PREDSJEDAVAJUĆA

Općinskog vijeća Visoko

Mirela Mateša Bukva

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close