Jača pravila za sprečavanje pranja novca u EU

Povjerenik za unutarnje tržište Evropske unije Michel Barnier pozdravio je generalni sporazum u evropskom Vijeću o paketu za sprečavanje pranja novca:
“Ugovor u Vijeću predstavlja važan korak prema usvajanju jačih pravila za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma. Evropa mora biti primjer stvarajući okvir koji se fokusira na veću učinkovitost i poboljšanu transparentnost u nastojanju da oteža kriminalcima zloupotrebe finansijskog sistema. Jačanje vlasničke transparentnosti je u središtu međunarodne agende i posebno pozdravljam ambiciju Parlamenta i zemalja članica da uvedu nove istražne alate. Smatram da je postignut značajan napredak. Komisija će sada raditi s Vijećem i Parlamentom tokom predstojećih tripartitnih razgovora da se dogovorimo o ambicioznom i učinkovitom pravnom paketu, kazao je Barnier.
Sporazum je postignut na sastanku Odbora stalnih predstavnika (Coreper) krajem prošle sedmice, slijedeći završetak prvog čitanja u Evropskom parlamentu 11. marta 2014., a početak tripartitnog dijaloga očekuje se u jesen, čim se u Evropskom parlamentu nastave aktivnosti nakon nedavnih izbora.
Komisija je donijela svoje prijedloge u februaru 2013, a paket se sastoji od dva pravna instrumenata: direktive o sprječavanju korištenja finansijskog sistema u svrhu pranja novca i finansiranja terorizma i Uredbe o informiranju o popratnim transferima fondova za ​​osiguranje “sljedivosti” tih transfera.
Oba prijedloga uzmaju u obzir preporuke iz 2012. godine FATF -a, svjetskog tijela za sprečavanje pranja novca, ali ide i dalje u brojnim poljima, promovišući najviše standarde u sprečavanju pranja novca i fnansiranja terorizma.
Nastavljajući objavu revidiranog seta međunarodnih standarda iz februara 2012. godine, Evropska komisija je odlučila da ažurira EU zakonodavni okvir za ugradnju potrebnh promjena. Paralalno s tim, Komisija je uzela u obzir pregled Treće direktive za sprečavanje pranja novca koja je pokazala potrebu za ažuriranje postojećeg zakonskog okvira i rad na otklanjanju uočenih nedostataka.
Predloženo ažuriranje zakonskih propisa će morati biti usvojeno od Evropskog parlamenta i Vijeća ministara EU u uobičajenoj zakonskoj proceduri.

indikator.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close