“Izazovi reforme obrazovanja u BiH”

Povodom obilježavanja deset godina u Vijeću Evrope danas je u organizaciji Ministarstva civilnih poslova BiH i Ureda Vijeća Evrope u BiH održana konferencija “Izazovi reforme obrazovanja u BiH”.

Osnovna tema o kojoj je razgovarano bila je problematika diskriminacije i segregacije u obrazovnom sistemu.

U pauzi rada konferencije izjave za medije dali su šefica Ureda Vijeća Evrope u BiH Mary Ann Hennessey i ministar civilnih poslova Sredoje Nović.

Mary Ann Hennessey je istakla da je BiH prije deset godina preuzela obaveze i u oblasti obrazovanja kad je pristupila Vijeću Evrope.

Ona je rekla da je u BiH bilo dosta napretka u vezi s pitanjem reforme obrazovanja. Međutim, istakla je da su obaveze BiH i iskorjenjivanje segregacije i svih vrsta diskriminacije u vezi s etničkim porijeklom.

“Ako Bosna i Hercegovina ne želi ostaviti svoj obrazovni sistem negdje na kraju liste prioriteta, ako ne želi da to postane drugorazredni obrazovni sistem za drugorazredne građane morat će se potruditi da ga integriše, da isključi sva kršenja ljudskih prava, uz zadržavanje sve različitosti i osjetljivosti prema specifičnostima kulturnih i etničkih grupa”, kazala je.

Ministar civilnih poslova BiH Sredoje Nović je kao pozitivne pomake naveo uspostavljanje legislative u oblasti obrazovanja istakavši da je usvojeno pet zakona i šest strategija i niz drugih dokumenata u oblasti obrazovanja.

“Ne možemo biti zadovoljni jer se mnogi kantoni ponašaju neodgovorno, nisu donijeli zakone i strategije u oblasti obrazovanja”, rekao je Nović.

On je kao problem istakao i činjenicu da je samo 10 posto predškolske djece obuhvaćeno nekim vidom obrazovanja po čemu je BiH posljednja zemlja u Evropi.

Također kao probleme je naveo prisutnost diskriminacije, segregacije u školama, činjenicu da su djeca iz romske populacije u velikoj mjeri van sistema obrazovanja, kao i prisustvo vjerskih obilježja u školama, dvije škole pod jednim krovom i drugo.

Izrazio je nadu da će BiH u narednom periodu ipak ići i ka ispunjavanju uvjeta koje je postavilo Vijeće Evrope u oblasti obrazovanja.

Ovom prilikom bilo je riječi i o problematici visokog obrazovanja (Bolonjski proces).

Kad je riječ o sprezi politike i univerziteta Nović je istakao da univerziteti prije svega trebaju biti mjesta nauke, a ne politike.

(fena)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close