Inspektori zatvaraju nelegalne pilane u Ilijašu

Dok se čeka usvajanje zakona o šumama Kantona Sarajevo, kako saznaje “Dnevni avaz”, općinski građevinski inspektori u Ilijašu zatvaraju sve nelegalne pilane, kojih je u ovoj lokalnoj zajednici najviše u KS.

Prirodni resurs

Prema riječima direktora Uprave za šumarstvo KS Samira Fazlića, naredne sedmice imat će tačnu iformaciju o tome šta su sve uradili i koliko su pilana tokom akcije zapečatili.

– Osim ove, u toku su još akcije sprečavanja nelegalne sječe i prometa drveta, koje provodimo u okviru operativnog plana zajedno sa policijom i inspekcijama. U januaru ćemo na sjednici Vlade KS imati sve informacije o tome šta je urađeno – rekao je Fazlić.

Poslije prestanka važenja Uredbe o šumama Federacije BiH i činjenice da zakon o šumama uopće ne postoji, da bi zaštitili ovaj prirodni resurs u Kantonu, Vlada i Skupština usvojile su Nacrt kantonalnog zakona o šumama.

Javna rasprava

– Završena je javna rasprava o Nacrtu. Trenutno pripremamo prijedlog zakona koji će morati usvojiti i Vlada pa ga potom proslijediti Skupštini. Prije nego što ga pošaljemo Vladi, potrebno je da o tekstu pozitivno mišljenje daju Pravobranilaštvo KS, Ured za zakonodavstvo, Ministarstvo pravde i uprave, Ministarstvo finansija… Nadamo se da će do kraja mjeseca Vlada raspravljati o prijedlogu, a možda i Skupština – rekao je Fazlić.

Kako je istaknuo, obavljen je sav posao za koji je bila zadužena Uprava, a da nije bilo promjene vlasti, možda bi do sada zakon bio i usvojen.

Sprečavanje bespravne sječe

Prema rješenjima u tekstu prijedloga zakona, propisane su mjere za očuvanje i zaštitu šuma i njihovih funkcija, kao što su zaštita od požara, zabrana odlaganja smeća, hemijskih sredstava i zagađujućih tvari, zabrana sječe pojedinih rijetkih vrsta… Donošenjem ovog akta bit će spriječeni bespravna sječa šuma i transport drvnih sortimenata, uzurpacija državnih šuma i šumskog zemljišta…

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close