Knjiga: „NA RAZMEĐU MILENIJA“

Povodom Dana državnosti Republike Bosne i Hercegovine – 25. novembra i Dana Trećeg korpusa Armije RBiH – 01. decembra, u izdavaštvu kuće „Biljeg“ i Udruženja „Domovina“, izašla je knjiga „NA RAZMEĐU MILENIJA“, autora, magistra nauka, Hasiba Mušinbegovića, brigadira Armije RBiH. Recenzenti knjige su profesori Fakulteta političkih nauka u Sarajevu – dr. sc. Izet Beridan i dr. sc. Ćamil Husejnbašić.

Radi se o studiji koja tretira demografske posljedice izazvane sigurnosnim uzrocima u periodu 1992.–2005., nastalim na podrućju srednje Bosne (20 općina : Ilijaš, Breza, Vareš, Visoko, Kakanj, Zenica, Žepče, Zavidovići, Maglaj, Kreševo, Kiseljak, Fojnica, Busovača, Vitez, Novi Travnik, Travnik, Gornji
Vakuf, Bugojno, Donji Vakuf, Jajce). Obrađeno je oko 300 oružanih uzroka koji su proizveli oko dvanaest hiljada poginulih (svih nacija), oko deset hiljada ratnih vojnih invalida, te oko sto dvadeset hiljada raseljenih osoba. Svi ovi podaci su prikazani po općinama, po regijama, za cijelu srednju Bosnu a vrlo često i za FBiH. U ovom sukobu je uništeno ili oštečeno oko šezdest hiljada stambenih jedinica.

Knjiga je formata B–5, tvrdi uvez (šivano), obima 500 strana, od čega 60 kolorskih.
Pomoću velikog broja shema, grafikona i tabela pokazan je obim i dubina demografskih posljedica, nastalih u srednjoj Bosni na prelazu iz 2. u 3. milenij. U srednjoj Bosni je 2005. nedostajalo preko sto sedamdeset hiljada stanovnika u odnosu na 1991. godinu.

Ovo je knjiga za svakoga – i za intelektualce i za obićne građane. Može poslužiti kao prikladan a vrijedan poklon za sve prilike.

Cijena knjige je 50,00 KM + poštarina (unutar BiH); cijena CD-a (elek. knjige) je 5,00 KM + poštarina.

Narudžba se može izvršiti pomoću telefona na brojeve autora:
(+387) 61 13 39 23; (+387) 33 46 55 38; na e-mail: [email protected]

(Pogledajte i druga izdanja autora na stranici: www.hasib-musinbegovic.com)

AUTOR
mr. sc. HASIB MUŠINBEGOVIĆ

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close