Informacija o poduzetim aktivnostima, vezano za pse lutalice

Općinska Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske, stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline, u saradnji sa prihvatilištem „Prača“, J.P.Veterinaska stanica „Visoko“, Udruženjem za zaštitu životinja „NOA“ i preduzećima koja se bave preradom mesa, a koja su iskazali spremnost za kompenziranje transportnih troškova i troškova smještaja pasa lutalica sa mesnim otpadom, je pokrenula aktivnosti na sistematskom rješavanju pasa lutalica, a u skladu sa Zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja i planiranim sredstvima.

Trenutno Služba vodi aktivnosti na konačnom utvrđivanju međusobnih obaveza i očekujemo u skorašnje vrijeme realizacije planiranih aktivnosti.

Općinska služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske, stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline

www.magazinplus.eu – Općina Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close