60.000 KM za rekonstrukciju ceste Ginje – Dvor

Programom kapitalnih ulaganja u cestovnu infrastrukturu iz budžeta Općine Visoko za 2012. godinu je predviđena rekonstrukcija glavne ceste Ginje – Dvor (nastavak) u iznosu od 60.000,00 KM.

Projektom je predviđeno mašinsko skidanje materijala sa bankina, podizanje postojećeg asfalta, te potrebna zamjena u donjem stroju, nasipanje i valjanje tampona, iskop putnog jarka, profilisanje betonskog jarka na potrebnim mjestima, asfaltiranje kolovozne konstrukcije i završna izrada bankina.

Sa radovima se krenulo nakon odabira izvođača radova i potpisivanja ugovora u septembru 2012. godine, a zbog vremenskih prilika i završetka građevinske sezone radovi su prekinuti. Nastavak i završetak započetih radova će otpočeti početkom građevinske sezone u 2013. godini.

www.magazinplus.eu – Općina Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close