Info-dan o uslovima za plasman građevinskih proizvoda na tržište EU

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine 10.06.2013. godine organizira Info-dan za privrednike o temi „Nova uredba Evropske unije o uslovima za plasman građevinskih proizvoda na tržište Evropske unije-CE označavanje“. Info-dan, na kojem je učešće besplatno, održat će se u prostorijama Vanjskotrgovinske komore BiH u Sarajevu sa početkom u 11.00 sati.

Pristupanjem Republike Hrvatske Evropskoj uniji proizvođači iz Bosne i Hercegovine koji izvoze proizvode na tržište Hrvatske se suočavaju sa različitim izazovima. Svi proizvodi koji se namjeravaju (nastaviti) izvoziti u Hrvatsku moraju zadovoljiti standarde Evropske unije.

Građevinski proizvodi proizvođača iz Bosne i Hercegovine se najviše izvoze u države regiona, odnosno Hrvatsku, Crnu Goru i Srbiju. Pristupanjem Hrvatske Evropskoj uniji značajan dio građevinskih proizvoda proizvedenih u Bosni i Hercegovini će morati od 01.07.2013. godine zadovoljiti identične zakonske uslove (postaviti CE znak) za plasman proizvoda u Hrvatsku kao i u bilo koju drugu državu članicu EU. Istog datuma na snagu u EU stupa Uredba EU 305/2011 o uslovima za plasman građevinskih proizvoda na tržište Evropske unije, a prestaje da važi direktiva 89/106/EEC o građevinskim proizvodima.

Ova promjena može imati uticaj na poslovanje proizvođača građevinskih proizvoda u Bosni i Hercegovini koji namjeravaju nastaviti plasirati svoje proizvode na tržište Hrvatske odnosno Evropske unije.

Zainteresirani za učešće na Info- danu potrebno je da ispunjen prijavni obrazac dostave na e-mail [email protected] ili fax: 033 214 292 najkasnije do 06.06.2013. godine do 16:00.

Prijavni obrazac

Program Info-dana

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close