Hrvatska obavijestila BiH: Promjena carinskog postupka nakon 1. jula

Carinska uprava Republike Hrvatske je uputila obavijest Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine da se na dan pristupanja Evropskoj uniji, 01.07.2013. godine, povlači iz svih sporazuma o slobodnoj trgovini s trećim zemljama, uključujući i Sporazum o izmjeni i pristupanju Centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006), („Službeni glasnik BiH“ – Međunarodni ugovori, broj 9/07)

Neovisno o povlačenju iz CEFTA-e, Republika Hrvatska će se za robu koja je stavljena u slobodan promet prije pristupanja Evropskoj uniji, u pogledu propisanih rokova, nastaviti primjenjivati odredbe Protokola o definiciji pojma “proizvod s porijeklom“ i načinima administrativne saradnje, iz Aneksa 4 predmetnog Sporazuma, prema zemljama koje nisu pristupile Evropskoj uniji do 30.06.2013. godine.

Međutim, za robu koja je prijavljena za stavljanje u slobodan promet u Hrvatskoj prije 01.07.2013. godine, naknadno izdan ili sastavljen dokaz o porijeklu temeljem CEFTA, može biti prihvaćen pod uslovom da se takav dokaz o porijeklu podnese hrvatskoj carinskoj službi u roku od četiri mjeseca od 01.07.2013. godine.

Također, Carinska uprava Republike Hrvatske obavijestila je da će od 01.07.2013. godine primjenjivati novi sistem dodjele broja carinskog ovlaštenja ovlaštenim izvoznicima i to u obliku HR/00/000/00.

ekapija

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close