Hitna sjednica Vlade FBiH: Utvrđen amandman na Prijedlog prostornog plana FBiH 2008.-2028.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na današnjoj 52. hitnoj sjednici, održanoj telefonskim putem, utvrdila amandman na Prijedlog prostornog plana Federacije BiH za period 2008. do 2028. godine koji postaje sastavni dio ovog prijedloga koji se nalazi u parlamentarnoj proceduri.

Amandmanom se u tekstualni i grafički dio Prijedloga prostornog plana Federacije BiH za ovaj period uvrštavaju potencijalne lokacije za gradnju hidroelektrana Dobrinje, Visoko 1 i Mulići, svaka instalisane snage od 9,28 MW. Za ove objekte navedena je i obaveza izrade studijske dokumentacije u prve četiri godine nakon donošenja plana.

Strateškim planom i programom razvoja energetskog sektora FBiH dati su objekti instalisane snage preko 10 MW koji će biti građeni u periodu do 2030. godine. Za objekte instalisane snage manje od 10 MW date su potencijalne lokacije za gradnju MHE, ali nisu defininisani konkretni objekti koji se planiraju graditi u razmatranom periodu.

Obzirom da je naknadno izvršeno precizno geodetsko snimanje korita rijeke Bosne na području općine Visoko, te da je izrađena predstudijska dokumentacija vezana za izgradnju navedenih energetskih objekata što omogućava analizu prostornih mogućnosti izgradnje, bilo je opravdano planirati njihovu izgradnju u ovom planskom periodu, uz obavezu izrade detaljne studijske dokumentacije u prvom izvještajnom periodu i potvrdu nalaza iz predstudije.

www.magazinplus.eu – Vlada F BiH

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close